Alkeny - strona 3

Enzymy jako reagenty- wykład 11

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Maria Wanda Bretner
 • Enzymologia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 693

– redukcja grupy karbonylowej ketonów i ketoestrów, j j j g py y j , redukcja wiązania podwójnego alkenów...

Zagadnienia na egzamin

 • Politechnika Wrocławska
 • dr hab. Bogdan Boduszek
 • Chemia organiczna
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1113

Do amin włącznie czy też nie? A Zwierzaka można dostać w naszym C6 :) Tom I: alkany, alkeny...

Areny - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • prof. dr hab. inż. Aleksander Kołodziejczyk
 • Chemia organiczna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1505

zawiera trzy podwójne wiązania C=C nie wykazuje właściwości chemicznych typowych dla alkenów...

Eliminacje - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • prof. dr hab. inż. Aleksander Kołodziejczyk
 • Chemia organiczna
Pobrań: 119
Wyświetleń: 945

eliminacji w wyniku czego powstają alkeny: BR-CH2-CH2-X → R-CH=CH2 + BX Grupami odchodzącymi są te same jony...

Zadania z chemii organicznej

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Przemysław Szczeciński
 • Chemia organiczna
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1778

-1,3-dimetylo-cykloheksan, cis- i trans-1,4-dimetylocykloheksan 9. Określ budowę (wzory) alkenów...

Alkohole w chemii

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Chemia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 938

) przyłączanie wody do alkenów w środowisku kwaśnym 3) redukcja aldehydów, ketonów, kwasów karboksylowych...