Alkeny - strona 4

Węglowodory chlorowane i ich pochodne

 • Politechnika Gdańska
 • dr Ewa Żmijewska
 • Antropogeniczne przekształcenie środowiska morskiego
Pobrań: 182
Wyświetleń: 2968

(alkany), nafteny (cykloalkany), olefiny (alkeny) i węglowodory aromatyczne. Pozostałość, do około 20...

Alkohole

 • Chemia
Pobrań: 203
Wyświetleń: 6426

Alkohole: R-OH [nie ulegają dysocjacji, odczyn obojętny] -uwodnienie alkenów -działanie silnych...

Enzymy- prezentacja

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Maria Wanda Bretner
 • Enzymologia
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1624

cytoplazmy metabolizm leków Utleniane ( grup alkilowych, alkenów i pierścieni aromatycznych ) enzymy...

Chema organiczna - egzamin

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Jacek Maria Skarżewski
 • Chemia organiczna
Pobrań: 959
Wyświetleń: 2877

(R.S). Podaj liczbę multipletowości w widmie 1H NMR. 2.Napisz r-cje a)addycji elektrofilowej do alkenu...

Egzamin - chemia organiczna

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Jacek Maria Skarżewski
 • Chemia organiczna
Pobrań: 721
Wyświetleń: 2429

(R.S). Podaj liczbę multipletowości w widmie 1H NMR. 2.Napisz r-cje a)addycji elektrofilowej do alkenu...