Egzamin - chemia organiczna - Mechanizm chlorowania metanu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 112
Wyświetleń: 2051
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Egzamin - chemia organiczna - Mechanizm chlorowania metanu - strona 1

Fragment notatki:

I termin
Mechanizm chlorowania metanu
Produkty dehydratacji alkoholu (1-pentanolu?) i opisać powstawanie
Napisz substrat i produkt w reakcjach: a) ozonowanie heks-1-enu, a następnie solwoliza wobec (CH3)2S
b) hydratacja alkilu w obecności H2SO4 Napisz produkt bromowania cykloheksenu. Jaka jest geometria otrzymanego związku?
Napisz produkty, jakie można otrzymać w reakcji heks-2,4-dienu z bromowodorem.
Jaka jest najtrwalsza konformacja cykloheksanu? Zaznacz wodory aksjalne.
Wyjaśnić mechanizm reakcji SN1 na podstawie dowolnego halogenku alkilowego.
Wyjaśnij mechanizm substytucji elektrofilowej SEAr na przykładzie benzenu i elektrofilu E+.
Napisz 4 metody syntezy alkoholi.
Napisz wzór hemiacetalu i acetalu aldehydu propionowego i alkoholu metylowego.
II termin
Narysuj wzory półstrukturalne produktów reakcji rodnikowego monochlorowania 2-metylobutanu.
Podaj dwie metody ogólne otrzymywania
Alkenów
Alkinów
Podaj wzory półstrukturalne produktów addycji jonowej bromowodoru do 2-metylopropanu (izobutanu):
Produkt addycji jonowej
W obecności nadtlenku
Narysuj wzory kreskowe cis-2-butenu, trans-1,2-dibromocyklopentanu, cykloheksanu w konformacji łódkowej
Schemat reakcji nukleofilowej SN2. Pierwszorzędowy halogenek alkilu z nukleofilem.
Napisz reakcje mononitrowania:
Toluenu
Nitrobenzenu
Która reakcja przebiega szybciej od mononitrowania benzenu? Uzasadnij.
Uzupełnij schematy reakcji (końcowym produktem jest zawsze alkohol):
Podaj dwie metody syntezy:
Ketonów
Amin
Napisz schemat mechanizmu reakcji addycji nukleofila o wzorze Z-NH2 z następczą eliminacją H2O. Możliwe produkty reakcji: iminy, oksyny, hydrazony, semikarbazony.
Jaka jest zależność między rzędowością i trwałością karbokationów? Narysować karbokation allilowy i benzylowy.
... zobacz całą notatkę



Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz