Chema organiczna - egzamin

Nasza ocena:

3
Pobrań: 959
Wyświetleń: 2877
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Chema organiczna - egzamin - strona 1

Fragment notatki:

1.Podaj wzór przestrzenny i Fischera aldehydu D-glicerynowego.Określ jego konfigurację absolutną (R.S). Podaj liczbę multipletowości w widmie 1H NMR. 2.Napisz r-cje a)addycji elektrofilowej do alkenu b) kondensacji estrowej Claisena c)cykloaddycji Dielsa-Aldera d)dowolne przgrupowanie 3. Mechanizm reakcji E1 i E2. Określ i uzasadnij konsekwencje stereochemiczne obu r-cji. 4. Podaj wzory głównych produktów mononitrowania: fenolu,bromobenzenu,benzaldehydu i naftolu. Określ względną reaktywność tych związków w r-cji nitrowania. 5. Przedstaw mechanizm alkalicznej i katalizowanej kwasem hydrolizy octanu etylu 6. podaj trzy r-cje wykorzystujące chlorek benzodiazoniowy (PhN2Cl) do otrzymania innych pochodnych benzenu. 7. Podaj elektronowe ( teoretyczne) i eksperymentalne kryteria aromatyczności.
1. Podaj wzór Fischera enancjomeru 2-bromo-3-chlorobutanu. Określ jego konfigurację absolutną (R,S). Określ liczbę multipletowość w widmie 1H NMR. 2. Napisz reakcję: a) cykloaddycji Dielsa-Aldera b) addycja nukleofilowa do grupy karbonylowej c) kondensacja aldolowa d) substytucja elektrofilowa w układzie aromatycznym 3.Profile energetyczne Sn1 i Sn2, określ i uzasadnij konsekwencje stereochemiczne obu reakcji. 4. Podaj wzory głównych produktów mononitrowania: toluenu, chlorobenzenu, kw. Benzoesowego i naftalenu. Określ względną reaktywność tych związków w r-cji nitrowania 5. Przedstaw mechanizm alkalicznej i katalizowanej kwasem hydrolizy octanu etylu 6. Podaj po dwie ogólne metody syntezy: a) kw karboksylowych b)amin pierwszorzędowych 7. Wymień (wzór nazwa) po jednym związku heteroaromatycznym z gr Π- nadmiarowy (5 członowe) i Π- deficytowy (6 członowe). Podaj przykłady reakcji typowych dla reaktywności każdej z grup.
Inne:
Ja zanalazlam jeszcze jakies stare zadania od skrazewskiego: 1. Otwarcie pierścienia tlenku styrenu (wg. środowiska OH i H) 2. Reakcje przykładowe: michaela, przegrupowanie dowolne, addycja nukleofilowa do gr. karbonylowej, kondensacje aldolowa i claisena 3. Wzory: eter fenylowo-t-butylowy, para chlorobenzaldehyd, acetofenon, witaminka C (a nie aspiryna - pomyłka), nitroetan, dinitrofenyloanilina, bezwodnik octowy, N,N-dimetyloacetoamid, tiofen 4. Synteza: kw. karb, amin 2 rz, eterów, aldehyd 5. mechanizm hydrolizy octanu etylu. 6. 4 reakcje C6H5N2+Cl- do pochodnych 7. d-ryboza i alfa coś tam czy jest enancjomerem. 8. związki siarki i fosforu
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz