Enancjomery

note /search

Stereoizomeria - omówienie

  • Politechnika Wrocławska
  • Chemia organiczna
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1078

---enancjomery ---centrum stereogeniczne ---racemat (równocząsteczkowa mieszanina enancjomerów) 1. Centra...

Aminy - Metyloamina

  • Politechnika Wrocławska
  • Chemia organiczna
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1561

w temperaturze pokojowej i znacznie poniŜej niej, wzajemna przemiana enancjomerów jest bardzo szybka. Stanem...

Węglowodany cukry

  • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  • Biochemia
Pobrań: 1435
Wyświetleń: 3248

); rozróżnia się monosacharydy oraz oligosacharydy i polisacharydy. Enancjomery, antymery, izomery...

Monosacharydy - zadania

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Chemia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1939

d = 1,1g/dm3. Oblicz: a) wydajność procesu fermentacji b) liczbę otrzymanych moli enancjomerów kwasu...