Chiralność i enacjomeria - chemia organiczna

Nasza ocena:

3
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1169
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Chiralność i enacjomeria - chemia organiczna - strona 1 Chiralność i enacjomeria - chemia organiczna - strona 2 Chiralność i enacjomeria - chemia organiczna - strona 3

Fragment notatki:


  STEREOIZOMERIA    Chiralno ś c i enancjomeria    Podstawowe definicje    ---stereoizomery  ---obiekty chiralne  ---enancjomery   ---centrum stereogeniczne  ---racemat (równocz ą steczkowa mieszanina enancjomerów)                                                        1.  Centra stereogeniczne; chiralno ś c cz ą steczek  (centrum asymetrii lub centrum chiralno ś ci)        Atom w ę gla o hybrydyzacji  sp 3 , który ma cztery ró Ŝ ne podstawniki                                      2. Projekcja Fischera    (IUPAC 2005)                                                              3.  Okre ś lanie konfiguracji  R-S  przy centrum stereogenicznym      Reguła Cahna-Ingolda-Preloga      Konfiguracja absolutna                                              4. Konfiguracje D i L Fischera aminokwasów i cukrów                                                                        5.  Wła ś ciwo ś ci fizyczne i chemiczne enancjomerów  Skr ę canie płaszczyzny polaryzacji swiatła  Skr ę calno ś c wła ś ciwa                              6.  DIASTEREOIZOMERY        Diastereoizomery s ą  to stereoizomery nie b ę d ą ce enancjomerami    Izomery  Z-E   Izomery  cis-trans   Cz ą steczki posiadaj ą ce minimum dwa centra stereogeniczne      7. Zwi ą zki (formy)  mezo            8. STEREOSELEKTYWNO Ś C REAKCJI    Rozdział mieszaniny racemicznej                Przykładowy rozdział racematu:    ( S )-alkohol  +   ( R )-alkohol  +   2 ( S )-kwas  →   ( S,S )-ester  +  ( R,S )-ester  +  2H 2O    ( S,S )-ester  +   H2O   →   ( S )-alkohol  +  ( S )-kwas  ( R,S )-ester  +   H2O   →   ( R )-alkohol  +  ( S )-kwas      ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz