Pytania sprawdzające do wykładu Technologia Chemiczna II, sem 6

Nasza ocena:

3
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1092
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pytania sprawdzające do wykładu Technologia Chemiczna II, sem 6 - strona 1 Pytania sprawdzające do wykładu Technologia Chemiczna II, sem 6 - strona 2 Pytania sprawdzające do wykładu Technologia Chemiczna II, sem 6 - strona 3

Fragment notatki:

Pytania sprawdzające do wykładu: Technologia Chemiczna II
1. Czym różnią się od siebie, z chemicznego punktu widzenia, ropa naftowa, gaz ziemny i węgiel. Jaki ma to wpływ na przetwarzanie ich w surowce chemiczne.
2. Krótko porównaj metody przetwarzania ropy naftowej i węgla w surowce chemiczne. Uzasadnij różnice.
3. Kraking katalityczny. Cel procesu. Podstawowe reakcje i mechanizm przemian. Warunki prowadzenia procesu.
4. Hydroodsiarczanie. Cel procesu. Podstawowe reakcje. Warunki prowadzenia procesu.
5. Proces Clausa. Podstawowe reakcje. Warunki procesu.
6. W jaki sposób można przeprowadzić odsiarczenie oleju napędowego w rafinerii. Jakie procesy zastosujesz. Jakie powstaną produkty uboczne.
7. Hydrokraking. Cel procesu. Podstawowe reakcje. Warunki prowadzenia procesu.
8. Czym różnią się produkty hydrokrakingu frakcji olejowej od produktów jej krakingu. Uzasadnij.
9. Reforming. Cel procesu. Podstawowe reakcje i mechanizm przemian. Warunki prowadzenia procesu.
10. Wyjaśnij dlaczego surowiec do procesu reformingu (jaki?) musi zostać wstępnie odsiarczony oraz wzbogacony w kontrolowane ilości chloroalkanów.
11. Izomeryzacja. Cel procesu. Mechanizm przemian. Warunki prowadzenia procesu.
12. Wyjaśnij działanie stosowanych katalizatorów w procesie izomeryzacji lekkich alkanów.
13. Oligomeryzacja olefin C3/C4. Cel procesu. Mechanizm przemian. Warunki prowadzenia procesu.
14. Alkilowanie olefin izobutanem. Cel procesu. Mechanizm przemian. Warunki prowadzenia procesu.
15. Porównaj procesy oligomeryzacji olefin C3/C4 i alkilowania olefin izobutanem. Uzasadnij występujące podobieństwa i różnice.
16. Piroliza etanu i benzyny. Podobieństwa i różnice.
17. Wyjaśnij dlaczego w procesie pirolizy stosuje się parę wodną.
18. Jakie znasz termiczne procesy, oprócz pirolizy, które stosuje się w przeróbce frakcji ropy naftowej. Krótko je scharakteryzuj.
19. Wyjaśnij jakie są główne różnice w składzie produktów krakingu katalitycznego i pirolizy.
20. Zgazowanie węgla. Cel procesu. Podstawowe reakcje i mechanizm przemian. Warunki prowadzenia procesu.
21. Czym spowodowane są różnice w produktach zgazowania węgla metodami Lurgi i Koppers-Totzek.
22. Co to jest upłynnianie węgla.
23. Otrzymywanie gazu syntezowego z gazu ziemnego. Podstawowe reakcje. Warunki prowadzenia procesów.


(…)

… reformingu parowego i częściowego utleniania gazu ziemnego.
26. Synteza metanolu. Cel procesu. Podstawowe reakcje i mechanizm przemian. Warunki prowadzenia procesu.
27. Proces MTG (Mobil). Cel procesu. Podstawowe reakcje. Warunki prowadzenia procesu.
28. Proces Fischera-Tropscha. Cel procesu. Podstawowe reakcje. Warunki prowadzenia procesu.
29. Metody otrzymywania długołańcuchowych alkenów. 30. Metody otrzymywania krótkołańcuchowych alkenów.
33. Procesy syntezy kwasu octowego. Mechanizm przemian. Warunki prowadzenia procesów. Pochodzenie surowców.
34. Surowce do produkcji etylobenzenu i kumenu. Jak się je otrzymuje.
35. Proces syntezy tlenku etylenu. Cel procesu. Podstawowe reakcje. Warunki prowadzenia procesu.
36. Proces syntezy aldehydu octowego. Cel procesu. Podstawowe reakcje. Warunki prowadzenia procesu.
37. Proces SHOP. Cel procesu. Podstawowe reakcje. Warunki prowadzenia procesu.
38. Proces hydroformylowania olefin. Cel procesu. Podstawowe reakcje. Warunki prowadzenia procesu.
39. Proces syntezy akroleiny. Cel procesu. Podstawowe reakcje. Warunki prowadzenia procesu.
40. Proces syntezy akrylonitrylu. Cel procesu. Podstawowe reakcje. Warunki prowadzenia procesu.
41. Proces syntezy gliceryny
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz