Alieni iuris - strona 9

Ius quod ad obligationes I - łacina

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 917

[od nich] świadczenie traktowani są tak, jakby przyjęli debitum. prawo kalsyczne → kontrakt alieni iuris ze swoim pater...

Ochrona pozaprocesowa - wykład.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 42
Wyświetleń: 847

) miał pełną zdolność prawną i alieni iuris (podlegała władzy pater familias, np. syn - filius familias...

Kontrakty nienazwane - wykład.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1015

popełnione przez osoby alieni iuris (niewolnik, filius familias) odpowiadał ten, kto miał nad nimi władzę...

Ochrona praw prywatnych-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Renata Kamińska
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 77
Wyświetleń: 658

i Rzymianie, pozniej peregryni w procesie formulowym) familiae (osoby alieni iuris mialy ja stopniowo...

Prawo rzeczowe-wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1274

za pośrednictwem osób podległych ich władzy. • alieni iuris (osoby wolne podlegające czyjejś władzy) • sui iuris...

Najem-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 840

było ściśle osobistym i nie przechodziło na spadkobierców poszkodowanego. Jeśli sprawca był osobą alieni iuris...

Prawo rzymskie

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Ireneusz Żeber
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 1631
Wyświetleń: 7609

Następnie można zapoznać się z podziałem prawa rzymskiego, na prawo publiczne i prywatne, ius cvile, ius gentium, ius honorarium. Scharakteryzowana została ustawa XII tablic, Lex Cornelia, Edicta perpetua (perpetuum) ? obowiązywały przez całą kadencję urzędnika, czyli przez jeden rok i Edicta extr...