Albert Bandura

note /search

Teoria alberta bandury

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Psychologia osobowości
Pobrań: 1099
Wyświetleń: 3808

TEORIA ALBERTA BANDURY Społeczno-poznawcza teoria uczenia się. Bardzo upraszcza rzeczywistość...

Teorie uczenia się

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Psychologia rozwoju człowieka
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1239

TEORIE UCZENIA SIĘ Jak powiedział Albert Bandura: „naturę ludzką charakteryzuje ogromny potencjał...

Metody wychowania - omówienie

  • Uniwersytet Gdański
  • Teoretyczne Podstawy Wychowania
Pobrań: 455
Wyświetleń: 2317

nagradzania 5.Metoda karania Metoda modelowania (Albert Bandura!) działanie własnym przykładem -Często proces...

psychologia - 6

  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • Psychologia
Pobrań: 721
Wyświetleń: 3066

do nacisku na psychopatologię ad. 3) Albert Bandura UCZENIE SIĘ forma uczenia się poznawczego, w której nowe...