Aktywność zawodowa - strona 31

Geografia ekonomiczna - dane

  • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
Pobrań: 91
Wyświetleń: 2625

. Współczynnik aktywności zawodowej Mężczyźni Kobiety Miasta Wieś 56,4 % 64,3 % 49,2 % 55,8 % 57,5 % Wskaźnik...

Konflikty w organizacji I-opracowanie

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
  • prof. dr hab. Adam Biela
  • Zachowania organizacyjne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 420

zainteresowania i aktywność zawodową, są także naszymi przyjaciółmi. Relacje w miejscu pracy są oparte głównie...

Dochód narodowy - omówienie

  • Uniwersytet Warszawski
  • Mgr Regulska
  • Ekonomia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 819

oraz aktywności zawodowej tej ludności. Osiąganie wzrostu produkcji i dochodu narodowego (?Y) w drodze wzrostu...

Makroekonomia-zagadnienia wstępne

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Robert Oktaba
  • Ekonomia
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1652

13174 Oblicz: a)Stopę bezrobocia w Polsce w końcu 1999 r. b) współczynnik aktywności zawodowej w Polsce...