Konflikty w organizacji I-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 420
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Konflikty w organizacji I-opracowanie - strona 1 Konflikty w organizacji I-opracowanie - strona 2 Konflikty w organizacji I-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Konflikty
Dużą część naszego życia spędzamy w miejscu pracy- około 100tys. godzin naszej egzystencji. Znaczną część czasu przebywamy z innymi ludźmi. Niektóre osoby, z którymi pracujemy, dzielimy zainteresowania i aktywność zawodową, są także naszymi przyjaciółmi.
Relacje w miejscu pracy są oparte głównie na dawaniu i otrzymywaniu pomocy i wsparcia przy realizacji wspólnych zadań i działań, a ponieważ cele zawodowe dwóch osób nigdy nie są identyczne i nie zawsze współgrają ze sobą w czasie sprawą nieuniknioną są KONFLIKTY.
Konflikt (interpersonalny) jest to zjawisko procesualne złożone z szeregu epizodów:
sprzeczne cele, interesy
negatywny, wzajemny wpływ partnerów na siebie
charakterystyczny układ powiązań między epizodami
Istnieje wiele czynników, które decydują o jakości naszych kontaktów z innymi i które mogą wpłynąć na powstanie konfliktu.
Przyczyny konfliktu:
Czynniki charakterystyczne dla grupy, w której pracujemy:
Nieformalne związki i przyjaźnie z kolegami mają dwojaki wpływ na ogólny kształt relacji w firmie- mogą ułatwić współpracę, ale także prowadzić do powstania podgrup i klik
(- tworzenie się klik
- presja grupowa i stereotypy) które mogą wpłynąć negatywnie na jej funkcjonowanie. Konflikt może powstać w sytuacji, w której: jednostka czuje się wykluczona z grupy, do której chciałaby przynależeć także spójność grupy może wywoływać konflikty, gdyż uczestnicy grupy przybierają pozytywne postawy wobec osób należących do grupy, ale również mogą odczuwać wrogość wobec outsiderów.
Stereotypy to w tym przypadku przekonania, że dana jednostka posiada pewien zestaw atrybutów tylko dlatego, że przynależy do pewnej specyficznej podgrupy lub społeczności. Stereotypy często mają charakter negatywne i jako takie są wykorzystywane przez grupy, które postrzegają siebie jako dominujące. Czynią tak po to, by zdobyć pożądaną, wyższą pozycję, szczególnie w warunkach, gdy czują się zagrożone. Tym sposobem stereotypy rasowe i rodzajowe staja się podstawą do dyskryminacji i napastowania.
Czynniki wynikające z relacji:
- wzory komunikacji: Nie tylko brak komunikacji jest powodem nieporozumień, ale także błędy komunikacji głównym błędem jest:
Konflikty powodują również błędy komunikacji:
Błąd nadmiernej generalizacji- zamiast operować konkretnymi sytuacjami i mówić o konkretnych przyczynach irytacji, przypisujemy pewne zdarzenia stałym cechom osoby np. Zawsze wszystko gubisz zamiast Niepokoi mnie, gdzie zapodziałeś moje dokumenty
Stopery komunikacji: osądzanie, krytykowanie, wyzywanie, rozkazywanie, oskarżanie, grożenie, odwracanie uwagi, wycofywanie się


(…)

… za konieczność ogólnoludzką, społeczną i był swoja rolą w niej usatysfakcjonowany. To każdy kiedy ma dość odpowiedzialności za własny los i dobrze wspomina czasy, kiedy ktoś inny podejmował za niego większość decyzji, pozostawiając mu jedynie nadzieję na przetrwanie.
Osobowość autorytarna- uważa, że światem rządzą niekontrolowane przez człowieka siły, którym on ulega i którym biernie się podporządkowuje. Dlatego szuka oparcia w silnym autorytecie, identyfikuje się z wąsko rozumianą wspólnotą, idealizuje własna grupę i przeciwstawia ja innym grupom. W stosunku do obcych przybiera postawę niechęci i wrogości. Jest pełna uprzedzeń oraz nietolerancji, posługuje się często stereotypami.
Charakterystyczne dla osobowości autorytarnej przekonanie o moralnej wyższości własnej grupy prowadzi z reguły do eskalacji…
…).
Wg badań ponad 65% informacji, które uzyskujemy podczas rozmowy nie pochodzi ze słów. Mowa ciała ma duże znaczenie w procesie komunikacji, dlatego jest powodem wielu nieporozumień i konfliktów. Czasem nawet drobny, ale niewłaściwy gest przekreśla z trudem wypracowane porozumienie.
Zauważono pewne prawidłowości ponadkulturowe: im wyżej ktoś stoi w hierarchii władzy, tym oszczędniejszy są jego gesty…
…: Często prowadzi do eskalacji konfliktów. - różnice wiekowe i rodzajowe: Stereotypy tutaj odnoszą się do wieku. Zjawisko dyskryminacji ze względu na wiek jest nasilone i możemy je zauważyć w różnych ogłoszeniach prasowych o pracę gdzie poszukuje się wyłącznie młodych pracowników Stereotypy te opierają się na założeniu, że młodsi pracownicy są bardziej elastyczni i pomysłowi, podczas gdy osoby starsze…
… myślenia, może się irytować i nie będzie umiała się zrelaksować.
- Symptomy fizyczne, początkowo o mniejszym znaczeniu, takie jak bóle głowy, problemy ze snem i układem trawiennym, jeśli są ignorowane, mogą się stać wczesnymi sygnałami poważniejszych schorzeń: wrzodów i podwyższonego ciśnienia.
- Oznaki behawioralne zaś mogą obejmować wycofanie się z relacji z innymi ludźmi, nadużywanie alkoholu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz