Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej 2

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 686
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej 2 - strona 1 Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej 2 - strona 2 Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej 2 - strona 3

Fragment notatki:

KC oraz ustawa o swobodzie działalności gospodarczej stanowią dwa z pośród licznych aktów prawnych, które pojęciem przedsiębiorcy się posługują. Samo brzmienie przepisu art. 43' KC, który w KC zawiera definicje przedsiębiorcy nie jest tożsamy co do brzemienia z przepisem art. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. przy czym brak tożsamości brzemienia, niekoniecznie musi oznaczać merytoryczna zbieżność , gdy chodzi o stronę podmiotową wątpliwości nie ma - bo oba akty prawne przewidują ze status przedsiębiorcy może mieć każdy z trzech podmiotów cywilnoprawnych a zatem osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna o której mowa w art. 33' KC niemająca osobowości prawnej i wyposażona w zdolność prawna przez ustawodawcę - do tej trzeciej kategorii należy znaczna cześć spółek, bo wszystkie spółki osobowe prawa handlowego, art. 42 (1) kc - która to osoba prowadząca - a wiec pewien stan faktyczny - element stanu faktycznego- we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodowa w KC działalność gospodarcza i działalność zawodowa - pojęcia nie są tożsame, art. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej - chodzi o taka osobę - wykonującą ( element faktyczny ) (w KC - prowadząca tożsame znaczenie maja te terminy wskazując na pewien element stanu faktycznego rzeczy). we własnym imieniu wykonujący działalność gospodarczą - tu się już mówi tylko o działalności gospodarczej ale czy to oznacza różnice w stosunku do zapisu KC? Można by bronić poglądu, ze nie, ponieważ działalność gospodarcza w art. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej obejmuje także działalność zawodowa , a zatem pojecie działalności gospodarczej w ujęciu art. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej jest pojęciem szerszym, bo działalność gospodarcza w rozumieniu ustawy obejmuje swym zasięgiem także działalność zawodową. Natomiast problem powstaje czy ustawodawca w KC działalnością gospodarczą obejmuje pojęcie zarobkowego charakteru tej działalności( bo na ten temat mowy nie ma, zważywszy ze pojęcie działalności gospodarczej w KC nie jest określone). Natomiast pojęcie działalności gospodarczej w ustawie szczególnej, o której mówimy jest, pojęcie działalności gospodarczej obejmuje działalność zarobkowa, w określonym przedmiocie aktywności zawodowej, a wiec działalność gospodarcza jest zarobkowa ale w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. czy można pojęciem działalność gospodarcza posługiwać się w odniesieniu do pojęcia - użytego w KC? - tutaj zdania sa rozbieżne, dlatego ze ustawodawca co prawda w art. 2 nie ogranicza tego terminu dla rozumienia potrzeb zapisu ustawy, ale już w art. 4 przewiduje ze przedsiębiorcą

(…)


KC oraz ustawa o swobodzie działalności gospodarczej stanowią dwa z pośród licznych aktów prawnych, które pojęciem przedsiębiorcy się posługują. Samo brzmienie przepisu art. 43' KC, który w KC zawiera definicje przedsiębiorcy nie jest tożsamy co do brzemienia z przepisem art. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. przy czym brak tożsamości brzemienia, niekoniecznie musi oznaczać…
…, bo wszystkie spółki osobowe prawa handlowego, art. 42 (1) kc - która to osoba prowadząca - a wiec pewien stan faktyczny - element stanu faktycznego-we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodowa w KC działalność gospodarcza i działalność zawodowa - pojęcia nie są tożsame, art. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej - chodzi o taka osobę - wykonującą (element faktyczny) (w KC - prowadząca tożsame znaczenie maja te terminy wskazując na pewien element stanu faktycznego rzeczy).
we własnym imieniu wykonujący działalność gospodarczą - tu się już mówi tylko o działalności gospodarczej ale czy to oznacza różnice w stosunku do zapisu KC? Można by bronić poglądu, ze nie, ponieważ działalność gospodarcza w art. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej obejmuje także działalność zawodowa, a zatem pojecie działalności gospodarczej w ujęciu art. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej jest pojęciem szerszym, bo działalność gospodarcza w rozumieniu ustawy obejmuje swym zasięgiem także działalność zawodową. Natomiast problem powstaje czy ustawodawca w KC działalnością gospodarczą obejmuje pojęcie zarobkowego charakteru tej działalności( bo na ten temat mowy nie ma, zważywszy ze pojęcie…
… przez osobę która dopuszczała się naruszenia - art. 405 kc bezpodstawne wzbogacenie -uzyskał korzyść bez podstawy prawnej ze względu na to, ze korzystał w sposób nieuprawniony z firmy innego przedsiębiorcy. …
… gospodarcza, a zatem dla tych spółek podjęcie działalności gospodarczej jest przesłanką uznania za przedsiębiorcę.
 
FIRMA i PROCURA
Ustawodawca po zmianach KC w 2003r wprowadził instytucje prawna firmy do przepisów KC i powiązał ją z pojęciem przedsiębiorcy. zatem doszło do poszerzenia zakresu stosowania obu tych instytucji (zarówno do firmy i prokury) z przed nowelizacji w 2003 roku dlatego ze, przedtem pojęcie firmy i prokury znane było ówczesnemu Kodeksowi handlowemu, który obowiązywał do 2000r. zatem, skoro pojęcie firmy i prokury było przedmiotem regulacji przepisów handlowe. Zatem ograniczone były te pojęcia do spółek prawa handlowego, które podlegały do końca 2000r regulacji kodeksu handlowego z 34 r., od 1 stycznia 2001 obowiązują przepisy kodeksu spółek handlowych, które również zawierają normy…
… jego skutków, złożenia oświadczenia lub oświadczeń w odpowiedniej formie, naprawienia na zasadach ogólnych szkody majątkowej art. 415 kc delikt, czyli działanie polegające na naruszeniu firmy byłoby traktowane jako delikt w rozumieniu art. 415 kc, byłoby zdarzeniem szkodzącym
trzeba wykazać szkodę i normalny związek przyczynowy miedzy zdarzeniem szkodzącym a powstała szkodą lub wydania korzyści uzyskanej…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz