Konsumenci i przedsiębiorcy - Firma

Nasza ocena:

3
Pobrań: 126
Wyświetleń: 805
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Konsumenci i przedsiębiorcy - Firma - strona 1 Konsumenci i przedsiębiorcy - Firma - strona 2

Fragment notatki:

KONSUMENCI I PRZEDSIĘBIORCY 1. KONSUMENCI (art. 22 1 KC) „Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową”.
W podstawowej mierze te czynności prawne mają charakter umowy, a więc dwustronny. Konsument jest podmiotem słabszym z uwagi na jego relatywnie gorsze poinformowanie o zawartej umowie, dlatego jest on szczególnie chroniony prawem. Uprzywilejowanie konsumenta znajduje zastosowanie tylko w sytuacjach, gdy występuje on w relacjach z przedsiębiorcą.
2. PRZEDSIĘBIORCY (art. 43 1 KC) Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostki organizacyjne nie będące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną oraz które prowadzą we własnym imieniu i na własny rachunek zarówno działalność gospodarczą jak i działalność zawodową. Prawo działalności gospodarczej (PrGosp) z 1999 roku nie ogranicza formy organizacyjnej , w jakiej przedsiębiorca może podjąć i prowadzić działalność, niewątpliwie nie będzie to spółka cywilna, która nie została wyposażona w osobowość prawną. Przedsiębiorcami mogą być natomiast wspólnicy tworzący spółkę cywilną.
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej zawęża działalność gospodarczą do działalności wytwórczej, handlowej, budowlanej, usługowej oraz działalności, której przedmiotem jest poszukiwanie, rozpoznawanie i eksploatacja zasobów naturalnych. Określenie „przedsiębiorcy”, o którym mowa w KC obejmuje wszelki przejaw aktywności gospodarczej, bez ograniczeń , o których mowa w prawie o działalności gospodarczej.
Zawodowy charakter prowadzonej działalności oznacza, że podejmowana działalność nie ma charakteru sporadycznego, uczestnictwo w obrocie gospodarczym jest ciągłe a prowadzenie działalności pozwala na utrzymanie się z niej przez podmiot tą działalność podejmującą. Przedsiębiorcami są więc też osoby wykonujące wolne zawody.
FIRMA Przedsiębiorca działa pod firmą . Firmę przedsiębiorcy ujawnia się w Krajowym Rejestrze Sądowym. W dziale pierwszym przedsiębiorców wpisuje się firmę, pod jaką przedsiębiorca prowadzi działalność. Oznaczeniem uczestnika życia gospodarczego jest firma. Pojęcie to odnosi się wyłącznie do przedsiębiorcy , bez względu na to, czy jest to osoba fizyczna, osoba prawna, albo jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, ale wyposażona w zdolność prawną.
Firma osoby fizycznej powinna co najmniej obejmować imię i nazwisko tej osoby.
Firma osoby prawnej i niepełnej może być dowolnie kształtowana, a w szczególności przez określenie przedmiotu działalności, użycie określeń fantazyjnych jak również przez wskazanie nazwiska lub pseudonimu osoby fizycznej. Umieszczenie nazwiska osoby fizycznej wymaga jej pisemnej zgody, a w razie śmierci tej osoby, zgody współmałżonka i dzieci.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz