Aktywność zawodowa - strona 30

Ubezpieczenia społeczne

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1862

publicznych i świadczenia przyznawane są bez związku z aktywnością zawodową i mogą być przyznawane w przypadku...

Projek

  • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte
Pobrań: 42
Wyświetleń: 2128

współzależności wszystkich elementów składowych systemu pracy, aktywności zawodowej człowieka, organizacji...

Podaż pracy

  • Makroekonomia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1638

baelowskiej. Na podstawie wyników uzyskanych w trakcie BAEL oblicza się także współczynnik aktywności...

Ćwiczenia projektowe

  • Politechnika Wrocławska
  • dr Henryk Kozarowicz
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1743

wspierania aktywności zawodowej. Podkreśla konieczność podnoszenia aktywności zawodowej mieszkańców...

Polityka zatrudienia

  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • dr Piotr Łukasiewicz
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1302

jest: przywrócenie aktywności zawodowej, dokształcanie i doskonalenie zawodowe osób bezrobotnych tzn. rozbudzenie...