Akt oskarżenia - strona 9

Porządek czynności prawnych

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Maria Jolanta Jeż-Ludwichowska
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 63
Wyświetleń: 693

lub jego obrońcę. Umorzenie śledztwa: Jeżeli p.p. nie dostarczyło podstaw do wniesienia aktu oskarżenia, umarza...

Quasi- strony

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Zbigniew Lach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 826

podmiot obowiązku takiego zwrotu a. może być złożony przy akcie oskarżenia jako odrębne pismo wraz...

Prokuratura - definicja prokuratury

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Siudym
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1414

na wniosek, nigdy z własnej inicjatywy Takim wnioskiem w sprawie karnej jest akt oskarżenia. Prokuraturę...

Postępowania szczególne w procesie karnym

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Ewa Kruk
 • Postępowania szczególne w procesie karnym
Pobrań: 294
Wyświetleń: 3689

ten sam sporządza i wnosi do sądu akt oskarżenia, powiadamiając o tym prokuratora, gdyby właściwy był tryb zwykły...

DZIAŁ XI postępowanie główne

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Juliusz Włodarczyk
 • Postępowanie karne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 665

osoba zostaje postawiona w akt oskarżenia za zarzucany jej czyn i odpowiada przed sądem na rozprawie...

Uczestnicy procesu i ich kategorie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Mirosława Melezini
 • Prawo karne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 539

przed sądem akt oskarżenia w sprawie o przestępstwo ścigane z oskarżenia prywatnego. — POKRZYWDZONY...