Quasi- strony

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 889
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Quasi- strony - strona 1 Quasi- strony - strona 2

Fragment notatki:

QUASI- STRONY Podmiot, co do którego prokurator wnosi o zobowiązanie do zwrotu Skarbowi Państwa uzyskanej z przestępstwa oskarżonego korzyści majątkowej Jest to odpowiedzialność majątkowa osoby niebędącej oskarżonym , która to odpowiedzialność dotyczy jej praw majątkowych do korzyści, jakie miało jej przynieść przestępne działanie oskarżonego i która uzależniona jest od rozstrzygnięcia kwestii odpowiedzialności karnej samego oskarżonego za to przestępstwo. Zbliżony charakter do odpowiedzialności posiłkowej w kks. Ratio legis - podniesienie skuteczności odzyskiwania nienależnych korzyści przez Skarb Państwa, zwłaszcza, że orzekanie ich zwrotu tylko od sprawcy jest najczęściej mało skuteczne. Zakres podmiotowy ( Art. 52 kk ) 1. skazanie sprawcy za przestępstwo 2. w wyniku tego przestępstwa osoba inna niż skazany odniosła korzyść majątkową a. osoba fizyczna b. osoba prawna c. jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej 3. sprawca popełnił przestępstwo działając w jej imieniu lub interesie. 4. przesłanka negatywna- korzyść majątkowa nie podlega zwrotowi innemu podmiotowi. Procedura 1. wniosek prokuratora o nałożenie na określony podmiot obowiązku takiego zwrotu a. może być złożony przy akcie oskarżenia jako odrębne pismo wraz z uzasadnieniem ( Art. 333 §4 ), b. może być złożony w ramach uzupełnienia wniosku o warunkowe umorzenie postępowania ( Art. 341 §2 ), gdy sąd przed rozprawą rozstrzygnął, iż wniosku takiego nie uwzględnia i kieruje sprawę na rozprawę, a wniosek zaczyna pełnić rolę aktu oskarżenia i ma być uzupełniony o stosowne wykazy i listy Odpowiedzialny za zwrot korzyści Skarbowi Państwa pojawia się jako quasi- strona w momencie złożenia wniosku przez prokuratora 2. rola podmiotu zobowiązanego do zwrotu korzyści majątkowej w procesie a. w postępowaniu przygotowawczym- jest osobą niebędącą stroną ( kpk milczy ) b. w postępowaniu sądowym- nie jest stroną postępowania- ma jednak następujące uprawnienia i. prawo do uczestnictwa w rozprawie, na którym jest przesłuchiwany w charakterze świadka ( Art. 416 §2 ) ii. prawo do odmowy zeznań, bez podania powodów ( Art. 416 §3 ), wówczas poprzednie zeznania i wyjaśnienia nie mogą służyć za dowód ani być odtworzone ( Art. 186 §1 ) iii. prawo do korzystania z bezpłatnej pomocy tłumacza ( Art. 72 w zw. z Art. 416 §4 ) iv. obowiązki takie jak oskarżonego pozostającego na wolności ( Art. 75 w zw. z Art. 416 §4 ). v. może ustanowić pełnomocnika ( Art. 87 i 89 w zw. z Art. 416 §4 ) ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz