Zezwolenie na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności

Nasza ocena:

3
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1582
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zezwolenie na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności - strona 1 Zezwolenie na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności - strona 2

Fragment notatki:

Zezwolenie na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności: Uwagi ogólne: Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności należy do tradycyjnych instytucji prawa karnego skarbowego. Sprawca przestępstwa lub wykroczenia skarbowego występuje do f.o.p.p. z wnioskiem o zezwolenie na skazanie w tej formie i ustalenie z tym organem wysokości kary tytułem grzywny oraz zakresu przepadku przedmiotów.
Organem udzielającym jest sąd. Udzielenie zezwolenia uzależnione jest od wystąpienia pozytywnych przesłanek, tj. wina sprawcy i okoliczności popełnienia przestępstwa lub wykroczenia skarbowego nie budzą wątpliwości, a jednocześnie:
- uiszczono w całości wymagalną należność publicznoprawną, - sprawca uiścił kwotę odpowiadającą co najmniej najniższej karze grzywny grożącej za to przestępstwo, - sprawca wyraził zgodę na przepadek przedmiotów w co najmniej takim zakresie, jakim ten przepadek jest obowiązkowy,
- uiszczono co najmniej zryczałtowaną równowartość kosztów postępowania.
Należy pamiętać iż obok przesłanek pozytywnych nie mogą pojawić się przesłanki negatywne, tzn. niedopuszczalne jest udzielenie zezwolenia jeśli:
- przestępstwo zagrożone jest karą ograniczenia lun pozbawienia wolności,
- przestępstwo skarbowe jest zagrożone tylko karą grzywny, ale popełniono je w warunkach art. 37§1 lub art. 38§2,
- zgłoszono interwencję co do przedmiotu podlegającego przepadkowi.
Sąd, udzielając zezwolenia, orzeka:
- tytułem kary grzywny kwotę uiszczoną przez sprawcę,
- przepadek przedmiotów tylko w takich granicach, jakich sprawca wyraził na to zgodę. Przebieg negocjacji: Wniosek o zezwolenie można zgłosić w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym przez f.o.p.p. Uprawnienie do złożenia takiego wniosku przysługuje sprawcy przestępstwa lub wykroczenia skarbowego. Wniosek można złożyć od wniesienia aktu oskarżenia (skierowania postępowania przeciwko sprawcy), aż do skierowania aktu oskarżenia do sądu. Wniosek może być złożony na piśmie lub ustnie do protokołu przesłuchania w charakterze podejrzanego.
Dodatkowe warunki uzależniające złożenie wniosku o zezwolenie:
- uiszczenie tytułem kar grzywny dodatkowej kwoty nieprzekraczającej łącznie (z dotychczasową wpłatą) połowy sumy granicy zagrożenia za dany czyn,
- wyrażenie zgody na przepadek przedmiotów nieobjętych wnioskiem sprawcy,
- uiszczenie pozostałych kosztów postępowania.
Składając wniosek należy łącznie uiścić:
- należność publicznoprawną, jeśli w związku z przestępstwem lub wykroczeniem nastąpiło uszczuplenie tej należności,
- tytułem kary grzywny kwotę co najmniej 1/3 minimalnego wynagrodzenia, a za wykroczenia kwotę co najmniej 1/10 tego wynagrodzenia,
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz