Akt oskarżenia - strona 8

Pytanie z odp. 6

Pobrań: 14
Wyświetleń: 1036

rozprawy. Gdy w akcie oskarżenia zarzuca się popełnienie zbrodni zagrożonej kara 25 lat albo dożywotniego...

Pytanie z odp. 9

Pobrań: 0
Wyświetleń: 1204

np. uchylania ubezwłasnowolnienia, w stosunku do oskarżyciela prywatnego, który wniósł akt oskarżenia...

Prawo karne i sądy powstańcze

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 7
Wyświetleń: 595

jest skarga oskarżyciela publicznego czyli akt oskarżenia. Z chwilą zmiany fazy zmienia się status osoby...

Przygotowanie do rozprawy głównej

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • dr Zbigniew Lach
  • Postępowanie karne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 728

zaznaczyć to w zarządzeniu o wyznaczeniu rozprawy b. jeśli w akcie oskarżenia zarzuca się popełnienie...

Tryby inicjowania procesu karnego

  • Uniwersytet w Białymstoku
  • mgr Czesław Kulesza
  • Postępowanie karne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1554

od wniesienia przez pokrzywdzonego, jako oskarżyciela subsydiarnego, aktu oskarżenia w sprawie o czyn ścigany...