Akt deklaratoryjny przykłady - strona 4

Podział aktów administracyjnych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Roman Siuda
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 406
Wyświetleń: 1862

administracyjnych jest podział na: deklaratywne, konstytutywne. Akt deklaratywny ustala w sposób wiążący, że w danej...

Powstanie i ustanie osoby prawnej

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Hubert Kaczmarczyk
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 70
Wyświetleń: 833

powstaje z inicjatywy organu państwa. Może być nim: - akt normatywny ( ustawa- np. państwowoe uczelnie...

Akt administracyjny - definicja

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Siudym
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1316

AKT ADMINISTRACYJNY Działalność organów administracji państwowej polega - z prawnego punktu...

Prawne formy działania administracji

 • Wyższa Szkoła Handlowa im. Króla Stefana Batorego w Piotrkowie Trybunalskim
 • dr Joanna Mikołajczyk
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1750

charakteru (konsty­tutywny czy deklaratoryjny) akt administracyjny powinien być traktowany jako oświadczenie...

Pytania na kolokwium z prawa

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1596

, majątkowym, korzystaniem z zakładów użyteczności publicznej (?) Akt deklaratoryjny - ustalający stwierdza...

Akt normatywny i stosunek prawny

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Ryszard Grodzicki
 • Podstawy wiedzy o prawie
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1449

, do którego jest skierowany. Wywołuje on skutki prawne w momencie jego wydania (albo uprawomocnienia się). Akt deklaratoryjny...

Akt prawny - definicja

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Siudym
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1806

AKT PRAWNY / \ Termin „akt prawny" jest powszechnie używany we wszelkich rozważa- niach...