Aforyzm - strona 4

Filozofia - Pitagoejczycy

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr hab. Janusz Mizera
 • Filozofia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 882

fragmentów, z czego 10 nieistotnych (bo to aforyzmy) dwa bardzo istotne! - jeden z traktatu o bogach...

Sielanka jako gatunek literacki

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Barbara Milewska-Waźbińska
 • Literatura Renesansu i Baroku
Pobrań: 378
Wyświetleń: 2079

, sentencją, aforyzmem, na przykład „ Co z oczu to i z myśli”, pochodzący z sielanki „Kołacze”, co pokazuje...

Fryderyk Nietzsche

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Filozofia
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1064

rozpraw filozoficznych, a były raczej zbiorem aforyzmów. Zbiór ten jest zróżnicowany treściowo i niespójny...

Mistrzowie podejrzenia - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Przemysław Artemiuk
 • Apologia i dziennikarstwo
Pobrań: 483
Wyświetleń: 2142

aforyzmu”, stworzył Nietzsche, jest skutkiem, przejawem głębszego kryzysu. Nietzschego, podobnie...

Karol Irzykowski

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Dorota Pazio
 • Historia literatury jidysz
Pobrań: 49
Wyświetleń: 980

. Szkice - próby dna - aforyzmy, tu wiele aforyzmów, często o charakterze krytycznoliterackim. Tu objawia...