Aforyzm - strona 4

note /search

Filozofia - Pitagoejczycy

  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • Filozofia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 889

fragmentów, z czego 10 nieistotnych (bo to aforyzmy) dwa bardzo istotne! - jeden z traktatu o bogach...

Sielanka jako gatunek literacki

  • Uniwersytet Warszawski
  • Literatura Renesansu i Baroku
Pobrań: 399
Wyświetleń: 2205

, sentencją, aforyzmem, na przykład „ Co z oczu to i z myśli”, pochodzący z sielanki „Kołacze”, co pokazuje...

Fryderyk Nietzsche

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Filozofia
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1260

rozpraw filozoficznych, a były raczej zbiorem aforyzmów. Zbiór ten jest zróżnicowany treściowo i niespójny...

Mistrzowie podejrzenia - wykład

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Apologia i dziennikarstwo
Pobrań: 532
Wyświetleń: 2268

aforyzmu”, stworzył Nietzsche, jest skutkiem, przejawem głębszego kryzysu. Nietzschego, podobnie...

Karol Irzykowski

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Historia literatury jidysz
Pobrań: 70
Wyświetleń: 994

. Szkice - próby dna - aforyzmy, tu wiele aforyzmów, często o charakterze krytycznoliterackim. Tu objawia...