Adsorpcja fizyczna

Izoterma adsorbcji - omówienie

  • Politechnika Śląska
  • dr Monika Gralewski
  • Chemia Fizyczna
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1771

lub roztworu. Jeżeli siły te mają charakter fizyczny, to mó­wimy o adsorpcji fizycznej, jeżeli oddziaływanie...

Wykład o adsorpcji

  • Uniwersytet Gdański
  • Inżynieria środowiska
Pobrań: 105
Wyświetleń: 798

, gdy natomiast podczas adsorpcji fizycznej warstwy te mogą być wielocząsteczkowe. Gdy zaadsorbowana w danych warunkach masa...

Sekwestracja dwutlenku węgla

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Techniki oczyszczania spalin
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1778

chemiczna • absorpcja fizyczna (np. na węglu aktywnym, zeolitach), • adsorpcja fizyczna w metanolu, glikolu...