Adsorpcja fizyczna - strona 2

Przemysł siarkowy-opracowanie

  • Politechnika Wrocławska
  • dr Krzysztof Hoffmann
  • Technologia chemiczna
Pobrań: 413
Wyświetleń: 2373

elementarnej lub skroplonego SO2. W procesie adsorpcji SO2 ze spalin występuje zarówno adsorpcja fizyczna...

Oczyszczanie wody - cz. 1

  • Politechnika Warszawska
  • dr inż. Marek Orłowski
  • Gospodarka ściekowa - oczyszczanie
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1925

(Vander Vaalsa) Adsorpcja fizyczna - nagromadzenie na powierzchni adsorbentu zanieczyszczeń na zasadzie...

Zagadnienia do egzaminu

  • Politechnika Gdańska
  • Chemia Fizyczna
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1253

– jest bardzo rozpowszechniony w przypadku adsorpcji fizycznej i niewątpliwie wiążę się z powstaniem wielomolekularnej warstwy...

Chemia fizyczna - wykłady - Zanieczyszczenie powietrza

  • Politechnika Wrocławska
  • Chemia fizyczna w ochronie środowiska
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1295

Chemia fizyczna w ochronie środowiska. Zanieczyszczenie powietrza - występowanie w atmosferze różnych substancji o takim stopniu i przez tak długi czas, że prowadzi do szkodliwych konsekwencji dla zdrowia lub samopoczucia ludzi, dla organizmów żywych albo uszkodzeń obiektów nieożywionych (np. przez...