Administracja niezespolona - strona 11

Formy prawnych aktów prawa miejscowego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • ks. dr hab. Czesław Kustra
 • Legislacja administracyjna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 882

w szczególności aktów wykonawczych, a także aktów stanowionych przez organy administracji niezespolonej...

Spis zagadnień kolokwium

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Magdalena Czuba- Wąsowska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 504
Wyświetleń: 1204

wojewody (w szczególności art. 59-64) - sposób wyboru wojewody ii. Administracja zespolona w województwie...

Podział administracyjny

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Ewa Załęski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 791

terytorialnego, ale i dla potrzeb administracji zespolonej. Obejmuje ona całe obszary graniczących ze sobą gmin...

Definicja aktów prawa miejscowego

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Ewa Załęski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1239

i w granicach upoważnień zawartych w ustawie wojewoda oraz organy administracji niezespolonej stanowią akty...

Administracjia i organy

 • Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 980

. administracja województwa ( wojewoda) — (terenowa) - administracja zespolona to są kierownicy zespolonych służb...