Administracja niezespolona instytucje - strona 33

Prezentacja wykład 15

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Bartosz Majchrzak
  • Prawo ochrony środowiska
Pobrań: 133
Wyświetleń: 819

) Regionalny dyrektor ochrony środowiska jest organem administracji rządowej niezespolonej, właściwym...

Zakres działania a właściwość organu

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • dr Anna Dąbrowska
  • Prawo administracyjne
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1589

konkretnych działań władczych przez organ administracji obok przepisu określającego zakres działania konieczny...