Administracja niezespolona instytucje - strona 33

Prezentacja wykład 15

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Bartosz Majchrzak
  • Prawo ochrony środowiska
Pobrań: 119
Wyświetleń: 805

) Regionalny dyrektor ochrony środowiska jest organem administracji rządowej niezespolonej, właściwym...

Zakres działania a właściwość organu

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • dr Anna Dąbrowska
  • Prawo administracyjne
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1512

konkretnych działań władczych przez organ administracji obok przepisu określającego zakres działania konieczny...