Zakres działania a właściwość organu

Nasza ocena:

5
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1568
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zakres działania a właściwość organu  - strona 1 Zakres działania a właściwość organu  - strona 2

Fragment notatki:

ZAKRES DZIAŁANIA A WŁAŚCIWOŚĆ ORGANU Różnice między zakresem działania a właściwością (kognicją):
Zakres działania obejmuje wyłącznie wyliczenie spraw, którymi organ się zajmuje. Zakres działania najczęściej jest ujęty w przepisach ustrojowych powołujących dany organ, kreujących, tworzących. Do podjęcia konkretnych działań władczych przez organ administracji obok przepisu określającego zakres działania konieczny jest przepis upoważniający do podjęcia takiego działania, czyli przepis kompetencyjny . Przepisy kompetencyjne zawarte są w prawie materialnym.
Wyróżniamy kilka rodzajów kompetencji (właściwości): właściwość rzeczowa czyli przyznanie organowi administracji prawa do rozstrzygania tylko określonych kategorii spraw,
właściwość miejscowa - to określenie jaki organ ma kompetencje do rozstrzygania danej sprawy z punktu widzenia terytorialnego zasięgu działania,
właściwość instancyjna (funkcjonalna) - określa jaka instytucja jest właściwa do rozstrzygnięcia danej sprawy. Jeżeli organ administracji przekroczy zakres swej właściwości to takie działanie organu dotknięte jest wadą nieważności. Tak również jest w przypadku podjęcia działania, które w ogóle nie należy do kompetencji organu administracji - działanie takie będzie dotknięte wadą nieważności. Może się jednak zdarzyć, że w wyniku niedoskonałości przepisów kompetencyjnych w jednej sprawie dwa organy będą się uważały za kompetentne (spór pozytywny) albo stwierdzą, że żaden z nich nie jest kompetentny do rozstrzygnięcia danej sprawy, chociaż jeden z nich powinien sprawę rozstrzygnąć (spór negatywny) - kwestie te dokładnie opisuje Kpa. Przenoszenie kompetencji - generalną zasadą prawa administracyjnego jest niedopuszczalność przenoszenia kompetencji między organami administracji. Od tej zasady istnieją jednak wyjątki.
Działanie organu w zakresie kompetencji innego organu musi mieć wyraźną podstawę ustawową i może przybierać jedną z dwóch postaci:
przeniesienia kompetencji,
działania z upoważnienia organu.
Ad.1. Przeniesienie kompetencji oznacza, że kompetencje do załatwienia różnego rodzaju spraw zostały przeniesione na inny organ i wiąże się z tym utrata kompetencji przez organ, który dotychczas był właściwy. Przeniesienie kompetencji może mieć dwa rodzaje postaci:
delegacja czyli przeniesienie kompetencji organu wyższego stopnia na podległe,
dewolucja czyli przejęcie kompetencji organu niższego przez organ wyższy.
Każde przeniesienie kompetencji wymaga podstawy ustawowej. Ad.2. Upoważnienie do wykonywania kompetencji występuje wtedy, gdy podmiot któremu powierzono wykonywanie kompetencji organu nie przejmuje tych kompetencji ale tylko wykonuje je w imieniu i na rachunek organu, do którego one należą - czyli organ administracji nadal zachowuje swoje uprawnienia. Instytucję tę określa się czasem mianem pełnomocnictwa administracyjnego.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz