przeniesienie kompetencji, pełnomocnictwo administracyjne

Nasza ocena:

5
Pobrań: 525
Wyświetleń: 2030
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
przeniesienie kompetencji, pełnomocnictwo administracyjne - strona 1

Fragment notatki:

przeniesienie kompetencji, pełnomocnictwo administracyjne Istnieje generalny zakaz przenoszenia kompetencji, ale są wyjątki : możliwość przeniesienia kompetencji i pełnomocnictwo administracyjne, czyli działanie z upoważnienia organu. Działanie organu w zakresie kompetencji innego organu musi mieć zawsze wyraźną podstawę ustawową i może przybrać jedynie którąś z ww. postaci.
Przeniesienie kompetencji : kompetencje do załatwienia pewnego rodzaju spraw/ pewnej sprawy zostały przeniesione na inny organ. Powoduje utratę kompetencji przez organ do tej pory właściwy i nabycie ich przez organ, na który przeniesiono. Organ ten będzie je wykonywał już we własnym imieniu. Delegacja : ruch kompetencji w dół, organ wyższego stopnia przekazuje kompetencje organowi podległemu; upoważnienie do delegacji nie zawiera upoważnienia do subdelegacji
Dewolucja : ruch kompetencji hierarchicznie w górę; przejęcie kompetencji organu niższego przez wyższy Np. w przypadku wyłączenia organu administracji do załatwienia danej sprawy administracyjnej, sprawę tę powinien rozstrzygnąć organ wyższego stopnia lub prezes RM może wyznaczyć do załatwienia sprawy inny podległy sobie organ
Pełnomocnictwo administracyjne : upoważnienie do wykonywania kompetencji; w tym przypadku organ upoważniony nie przejmuje kompetencji , a jedynie działa w imieniu i na rachunek upoważniającego - dla niego skutki prawne Upoważnienie innego pracownika organu - nie wymaga szczególnego upoważnienia wystarczy ogólne ( na mocy aktu wewnętrznego, konkretnego polecenia służbowego); w takiej postaci upoważnienie do załatwiania spraw ( wydawanie decyzji, postanowień, zaświadczeń ) ma podstawę w kpa; w ten sposób nie można upoważnić do wydawania aktów normatywnych, ani do wykonywania kompetencji organu kolegialnego
Upoważnienie innego organu , wymagana wyraźna podstawa ustawowa ( np. kpa upoważnia do dokonywania pewnych czynności procesowych w toku administracyjnego postępowania wyjaśniającego - upoważnienie innego organu wezwania osób przebywających na terenie jego właściwości miejscowej)
Upoważnienie innego podmiotu niebędącego organem administracji , też wymagana wyraźna podstawa ustawowa, np. organy gminy upoważniają organy wykonawcze sołectw, dzielnic i osiedli lub organy przedsiębiorstw utworzone przez gminę
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz