Adhezja - strona 19

Transkrypt z hormonw

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Grażyna Kulak
 • Patofizjologia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 763

- zapobiega adhezji i agregacji płytek krwi do powierzchni śródbłonka Odpornościowa- wydziela szereg...

MHC-wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Immunologia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1470

helperowych, albo przekazują sygnał supresyjny, albo wzmacniają po prostu adhezję pomiędzy tymi komórkami...

Białka pokarmowe - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Biochemia
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1169

Nasilenie adhezji i agregacji płytek krwi Wzrost degradacji elastyny Pobudzenie proliferacji komórek mięśni...

Cytokineza, cykl komórkowy

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Elżbieta Pyza
 • Biologia komórki
Pobrań: 602
Wyświetleń: 2226

Zjawisko adhezji komórkowej Mikrotubule (25nm) Polaryzacja mikrotubul związana jest z hydrolizą GTP...

Procesy produkcyjne - Proces i jego cechy

 • Akademia Morska w Szczecinie
 • Kliknij, jeśli wykładowcy nie ma na liście
 • Procesy produkcyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

, lakiery i detergenty), których cechą charakterystyczną jest zwiększanie adhezji. Klejenie zasadniczo...

Pedagogika specjalna część 2

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Zofia Palak
 • Pedagogika resocjalizacyjna
Pobrań: 210
Wyświetleń: 2597

, tzw. adhezja werbalna). Częściej pojawiają się zdolności muzyczne (najczęściej używanym przez sawantów...

Układ fibrynolityczny

 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • dr hab. n. med. Barbara Stawiarska-Pięta
 • Biochemia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 3038

LPS TNF IL-1 C5Q Kompleksy immunologiczne ŚRÓDBŁONEK MONOCYT ↑ Ekspresja receptorów dla adhezji...