Adhezja - strona 18

Gleboznawstwo-pytania i odpowiedzi

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Adam Drab
 • Gleboznawstwo
Pobrań: 357
Wyświetleń: 2107

te są odwrotnie proporcjonalne do średnicy kapilar. Ruch wody w kapilarach wywołany jest siłami kohezji i adhezji...

Cechy fizyczne materiałów - wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Dominik Robert Logoń
 • Matriały budowlane
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1043

=>nasiąkliwość objętościowa: Po=no ;P=Po+Pz Siły kohezji - międzycząsteczkowe w jednej fazie; Siły adhezji...

Gospodarka woda - wykład 2

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Biologia roślinna
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1393

polarne oddziaływują ze sobą tworząc mostki wodorowe - siły adhezji (nie są pokonywane przez siłę...

Układ płciowy żeński

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • prof. zw. dr hab. Paweł Sysa
 • Histologia
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1316

oocyt od komórek ziarnistych - posiada receptory dla główki plemnika prowadząc do adhezji...

Mikrobiologia-egzamin

 • Uniwersytet Warszawski
 • Mikrobiologia
Pobrań: 119
Wyświetleń: 742

na dyfuzję różnych cząsteczek (antybiotyków, jonów metali)do i z komórki - mogą brać udział w adhezji...

Metalurgia proszków - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Piotr Białucki
 • Technologia materiałów inżynierskich
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1813

się siły adhezji pomiędzy ziarnami oraz na skutek odkształceń - zwiększają się powierzchnie ich styku...