Układ płciowy żeński

Nasza ocena:

3
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1316
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Układ płciowy żeński - strona 1 Układ płciowy żeński - strona 2 Układ płciowy żeński - strona 3

Fragment notatki:

Uk ł ad p ł ciowy ż e ń ski * Przez co jest wytwarzany prąd jajowodu
^ W nabłonku znajdują się komórki urzęsione które na swojej powierzchni zawierają rzęski pomagając przesuwaniu się oocytu w stronę macicy
^ Jajowód ma bardzo grubą błonę mięśniową której mięśnie gładkie kurcząc się wywołują ruchy perystaltyczne jajowodu, co za tym idzie przesuwając oocyt
^ Nabłonek jajowodu wydziela śluz ułatwiający przesuwanie się komórki jajowej
* Wymienić komórki nabłonka jajowodu
^ Komórki urzęsione
^ Komórki wydzielnicze w tym komórki klinowate
^ Komórki śródnabłonkowe limfocyty
* Czym charakteryzuje się błona śluzowa jajowodu
^ Nabłonek jednowarstwowy walcowaty urzęsiony zawierający komórki urzęsione, śródnabłonkowe limfocyty i komórki wydzielnicze
^ Blaszka właściwa błony śluzowej- tkanka łączna luźna, naczynia krwionośne, nerwy, komórki wędrujące i komórki tuczne
^ Błona śluzowa jajowodu jest silnie pofałdowana
* Rola wydzielnicza macicy
^ W blaszce właściwej błony śluzowej znajdują się gruczoły cewkowe pojedyncze, niekiedy rozgałęzione wydzielające śluz. Gruczoły te zwane są macicznymi
* Co to są komórki doczesnowe
Podczas fazy lutealnej, procesom zachodzącym w nabłonku towarzyszą zmiany w obrębie komórek łącznotkankowych blaszki właściwej błony śluzowej, polegające na gromadzeniu glikogenu i lipidów. W związku z czym komórki te otrzymały u człowieka nazwę komórek doczesnowych
* Opisz mięśnie a) jajowodu - składa się z dwóch warstw mięsni gładkich wewnętrznej okrężnej warstwy i zewnętrznej podłużnej. Skurcz komórek mięśniowych wywołuje ruchy perystaltyczne.
b) macicy- składa się z 3 warstw mięśni gładkich: 1) okrężną, podśluzową 2) przebiegu nie regularnym, spowodowanym występowaniem wielu naczyń krwionośnych , naczyniową 3) podłużną, podsurowiczą
* Wymień elementy komórkowe znajdujące się w jajniku
^ Komórki tkanki łącznej luźnej
^ Pęcherzyki jajnikowe
^ Ciałka żółte
^ Ciałka białawe
^ Ciałka zanikowe
- Komórki macierzyste
- Oogonia
- Oocyty I rzędu
- Oocyty II rzędu
- Ciałka kierunkowe
* Czym różni się jajnik krowy od jajnika klaczy
U krowy kora jajnika leży powierzchniowo, rdzeń zaś w środku narządu, natomiast u klaczy ułożenie obu części jest odwrotne
(?)* Które struktury jajnika wydzielają hormony
^ Pęcherzyk wzrastający wydziela leptynę
^ Pęcherzyk dojrzały wydziela estrogeny
^ Ciałko żółte wydziela progesteron, relaksynę, neurofizynę, oksytocynę


(…)

… jest z glikoprotein ZP1, ZP2, ZP3. ZP1- wiąże ZP2 i ZP3 które są receptorami dla główki plemnika
^ Funkcje: -oddziela oocyt od komórek ziarnistych
- posiada receptory dla główki plemnika prowadząc do adhezji podczas zapłodnienia
- w niej dochodzi do rozwoju zarodka * Funkcje osłonki pęcherzykowej
^ Otaczają komórki ziarniste
^ Po owulacji przekształcają się w komórki paraluteinowe
(?)* Co wydzielają ziarna korowe…
…) dojrzałego (Graffa) w jakim stadium znajduje się oocyt
(?)* W jakim stadium mejozy znajduje się oocyt w a) pęcherzyku wzrastającym- Podział redukcyjny- profaza - diploten
b) fazie wielkiego wzrostu- Podział ekwacyjnym - metafaza
c) fazie witellogenezie- Podział redukcyjny- profaza - diploten
* W jakim stadium mejozy będą komórki jajowe w pęcherzyku pierwotnym
Profaza- diplotenu - podziału redukcyjnego…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz