Transkrypt z hormonw

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 805
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Transkrypt z hormonw - strona 1 Transkrypt z hormonw - strona 2 Transkrypt z hormonw - strona 3

Fragment notatki:


Wykład 17.12.2007
Receptor jonotropowy - wpuszcza jony do komórki. Ligand działa w miejscu zewnątrzkomórkowym . Po przyłączeniu się cząsteczki sygnałowej następuje otwarcie kanału i jony zgodnie z gradientem stężeń migrują do wnętrza
Najważniejszym typem kanałów, które nas tu będą interesowały są kanały wapniowe. Wapń jest przekaźnikiem 3 rzędu.
Pierwsza kategoria, która nas nie interesuje to:
Kanały wapniowe sterowane potencjałem (voltage operatem calcium channel)- w zależności od zmiany potencjału błonowego kanał się otwiera lub zamyka
ROCK- kanał sterowany receptorem (receptor operated calcium channel)- ligand przyłącza się do części zewnątrzkomórkowej kanału, następuje jego otwarcie i jony wapniowe migrują do wnętrza
SMOK- kanał sterowany wtórnym przekaźnikiem (second messenger operated channel). Czyli najpierw nastąpiło działanie na receptor w obrębie ligandu, powstał wtórny przekaźnik, a następnie ten wtórny przekaźnik działa od wnętrza komórki i otwiera kanał. SMOK jest najczęściej efektorem docelowym kanału metabotropowego
Najważniejszą cechą każdego receptora metabotropowego jest jego budowa. Mianowicie składa się z domeny wewnątrzkomórkowej, do której przyłącza się ligand, z części wewnątrzkomórkowej, albo efektorowej i z części transmembranalnej zbudowanej z 7 domen helikalnych. Część efektorowa kontaktuje się z dużym białkiem G zbudowanym z 3 podjednostek alfa, beta i gamma (jest heterotrimerem- każda podjednostka jest inna). Białka G są różne i różniste (symbol po G). Niektóre aktywują białka a inne hamują. Są to białka o budowie konserwatywnej. Białko G ma właściwości hydrolizujące GTP, by uzyskać energię. Białko G może występować w formie trimeru i wtedy ma przyłączone do siebie GTP lub może występować w formie zdysocjowanej. W momencie kiedy przyłącza się cząsteczka sygnałowa takie białko G w formie heterotrimeru przyłączone jest do części efektorowej receptora metabotropowego. To przyłączenie sprawia, że w miejsce GDP przyłącza się GTP a heterotrimer dysocjuje na 2 elementy- na podjednostkę beta-gamma i na podjednostkę alfa. GTP przyłączone jest do podjednostki alfa. Każda z tych części jest aktywna i ma swoje efektory, które aktywuje lub hamuje. Natomiast podjednostka alfa jest dowódcą, ponieważ ma ona przyłączone GTP i tak długo beta- gamma i alfa działają na jakieś efektory dopóki podjednostka alfa nie zhydrolizuje GTP. Wtedy z GTP powstaje GDP i białko G wraca do nieaktywnej formy heterotrimeru. Aktywny kompleks beta-gamma lub alfa oddziałuje na białka docelowe, każda na inne białka- aktywuje lub hamuje. Defekty białek G dzielą się na wrodzone i nabyte. Najlepiej opisanym defektem wrodzonym jest niedoczynność przytarczyc rzekoma (są przytarczyce i prawidłowo produkują hormony ale w sposób niewłaściwy oddziałują na bodźce). Nabyte: zakażenie przecinkowcem cholery (zaburzenie funkcji białka G w jelicie, następuje brak wchłaniania wody z jelita, wodne biegunki, odwodnienie, zgon), pałeczka krztuśca (koklusz) (wytwarza toksynę w drogach oddechowych, która blokuje białko G szczególnie w obrębie mięśnia sercowego i doprowadza do poważnego uszkodzenia układu sercowo-naczyniowego).


(…)

… podczas wstrząsu anafilaktycznego z komórek tucznych. Wszystko zależy od tego, gdzie ta histamina działa. Jeśli działa w układzie krążenia i pobudza receptor w śródbłonku to wywołuje silna wazorelaksację, następuje gwałtowny spadek ciśnienia tętniczego krwi. Ale histamina jeśli działa bezpośrednio na receptor zlokalizowany w mięśniach gładkich bez udziału śródbłonka wywołuje skurcz. Rozkurcz jest mediowany przez NO a rozkurcz bezpośrednio przez pobudzenie receptora histaminergicznego zlokalizowanego w miocytach gładkich. Efekt rozkurczowy przeważa i następuje spadek ciśnienia tętniczego. Endoteliny- 21 aminokwasowe peptydy. Najwięcej wiadomo o endotelinie-1, która jest najsilniejszym czynnikiem wazokonstrykcyjnym, czyli najsilniej kurczy naczynia. Receptory zlokalizowane są w komórkach mięśni gładkich. Wzmożona…
… fragmenty drobnopeptydowe
Układ RAS występuje w 2 odsłonach: UKŁAD KRĄŻĄCY (ENDOKRYNNY)
Funkcja: utrzymanie ciśnienia tętniczego krwi. Wątroba angiotensynogen… działa na niego wytworzona w nerce renina (przez aparat przykłębuszkowy) odcina angiotensynę 1, która krąży w naczyniach krwionośnych, aż natrafi na enzym konwertujący angiotensyna 2 receptory: wazokonstrykcja+ działa na warstwę kłębkowatą kory…
… niedokrwiennej serca działają za pośrednictwem NO (nitrogliceryna i jej pochodne).
Cytrynian sildenafilu jest inhibitorem fosfodiesterazy 5, która zlokalizowana jest w śródbłonku naczyń ciał jamistych i zablokowanie tej fosfodiesterazy generuje NO.
Syntazy NO: Neuronalna (generuje NO w OUNie)
Indukowalna= makrofagowa Endotelialna (ekspresja konstytutywna (wazorelaksacja)
Co jest potrzebne: Arginina- wyjściowy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz