Adam Podgórecki

Socjologia - praca zaliczeniowa

  • Politechnika Śląska
  • dr Ewa Pluskiewicz
  • Socjologia
Pobrań: 427
Wyświetleń: 3178

u innych lub do jego zmiany. W polskiej literaturze Adam Podgórecki wprowadził cztery rodzaje jaźni: pierwiastkową - jaźń...

Niccolo Machiavelli - twórczość

  • Uniwersytet Warszawski
  • dr Elżbieta Pożoga
  • Historia kultury
Pobrań: 35
Wyświetleń: 994

skutecznego oddziaływania Machiavellego stworzył polski socjolog Adam Podgórecki. Są to następujące zasady: 1...

Notatki z socjologi prawa

  • Prawoznawstwo
Pobrań: 308
Wyświetleń: 3521

Na 60 stronach w formacie doc. mieści się 12 opracowanych tematów wykładów wraz z bibliografią do poszczególnych zagadnień. Notatka omawia takie tematy jak: kultura prawna, norma społeczna i norma prawna, socjologia prawa a nauki prawne, prawo wobec nowych wyzwań cywilizacyjnych, ład prawny w konce...

Socjologia prawa - wykład

Pobrań: 357
Wyświetleń: 1764

Z jej treści dowiemy się więcej na takie tematy, jak: socjologia prawa a inne nauki prawne, norma społeczna a norma prawna, przypadek prawa islamskiego, aksjologia rządów prawa, postawy wobec prawa. (1) SOCJOLOGIA PRAWA - wiadomości ogóln...

Socjologia - Kontrola społeczna

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • dr Zdobysław Kuleszyński
Pobrań: 987
Wyświetleń: 5894

, ich genezy i wpływu na społeczeństwo. Społeczne funkcje socjologii i podstawowe strategie badawcze Adam...