Socjologia - Kontrola społeczna

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1379
Wyświetleń: 6531
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Socjologia - Kontrola społeczna - strona 1

Fragment notatki:

docx.

Notatka na temat: słowniczek pojęć socjologicznych, zawiera takie informacje, jak: socjologia jako nauka, społeczne funkcje socjologii i podstawowe strategie badawcze, społeczeństwo i jego budowa, grupy społeczne, procesy społeczne powstające w toku wzajemnych oddziaływań między ludźmi, procesy ruchliwości społecznej, procesy przystosowania społecznego, pojęcie „życia społecznego” oraz jego biologiczne, geograficzne i demograficzne uwarunkowania, wpływ czynników ekonomicznych i kultury na życie społeczne, socjologiczna koncepcja człowieka i osobowości, struktura i cechy postaw, pojęcie więzi i jej składniki, stosunki społeczne i ich instytucjonalizacja, kontrola społeczna jako czynnik podtrzymywania więzi, organizacja społeczna.

Ponadto notatka zawiera następujące wiadomości: rodzina jako obiekt badań socjologicznych, wewnątrzrodzinne stosunki społeczne a procesy dezorganizacji, naród jako wynik etnicznego procesu dziejowego, świadomość narodowa a państwo, partie polityczne, grupy nacisku i interesu oraz opinia publiczna w funkcjonowaniu współczesnych państw, ogólna koncepcja rozwoju społecznego, pojęcie i składniki świadomości, idee społeczne i ich rola w rozwoju zbiorowości, utopie, mity, opinia społeczna, a. comte i jego koncepcja socjologii, socjologia jako dyscyplina nauk społecznych i humanistycznych, sprzeczności i konflikty społeczne, tłum i inne zbiorowości oparte na podobieństwie zachowań, pojęcie „struktury społecznej”, klasowa i stratyfikacyjna analiza struktury społecznej, bibliografia.

Notatka pozwoli na uzupełnienie i usystematyzowanie wiedzy z przedmiotu Socjologia. Umożliwi przygotowanie się do zajęć i egzaminu.

Słowniczek
pojęć socjologicznych
Spis treści
Socjologia jako nauka ……………………………………………………………….....3
Społeczne funkcje socjologii i podstawowe strategie badawcze ………………………5
Społeczeństwo i jego budowa …………………………………………………….........6
Grupy społeczne ……………………………………………………………………......7
Procesy społeczne powstające w toku wzajemnych oddziaływań między ludźmi …………………………………………………………………………………..8
Procesy ruchliwości społecznej …………………………………………………….. …9
Procesy przystosowania społecznego ………………………………………………….10
Pojęcie „życia społecznego” oraz jego biologiczne, geograficzne i demograficzne uwarunkowania ………………………………………………………10
Wpływ czynników ekonomicznych i kultury na życie społeczne ……………………..12
Socjologiczna koncepcja człowieka i osobowości …………………………………….14
Struktura i cechy postaw ……………………………………………………………....16
Pojęcie więzi i jej składniki …………………………………………………………....18
Stosunki społeczne i ich instytucjonalizacja …………………………………………..19
Kontrola społeczna jako czynnik podtrzymywania więzi …………………………......24
Organizacja społeczna ………………………………………………………………....25
Rodzina jako obiekt badań socjologicznych …………………………………………..27
Wewnątrzrodzinne stosunki społeczne a procesy dezorganizacji …………………......30
Naród jako wynik etnicznego procesu dziejowego ………………………………… ...33
Świadomość narodowa a państwo ……………………………………………………..42
Partie polityczne, grupy nacisku i interesu oraz opinia publiczna w funkcjonowaniu współczesnych państw ………………………………………………………………....45
Ogólna koncepcja rozwoju społecznego …………………………………………….....50
Pojęcie i składniki świadomości …………………………………………………….....52
Idee społeczne i ich rola w rozwoju zbiorowości ……………………………………...53
Utopie, mity, opinia społeczna ………………………………………………………....54
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz