Żwacz - strona 4

Układ pokarmowy

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Anatomia funkcjonalna człowieka
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1456

fermentacji – rozdrobnienie i mieszanie pokarmu Żwacz: mieszanie połykanego pok. ze śliną i płynem żwaczowym...

Diagnostyka

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Krzysztof Nobis
 • Diagnostyka izotopowa
Pobrań: 140
Wyświetleń: 2142

) -u dużych gatunków wykorzystuje się tzw. badanie głębokie tzn. ręka w pięść (badanie żwacza i trawieńca...

Połączenia czaszki

 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
 • Anatomia
Pobrań: 616
Wyświetleń: 3976

- żuchwowym. Mięśnie biorące udział w ruchach tego połączenia to: mięsień skroniowy, mięsień żwacz, mięsień...

Błona mięśniowa żołądka

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Histologia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1568

przeżuwaczy. Podkreśl tę z nich, która nie jest zaliczana do przedżołądków. - żwacz - czepiec - księgi...

Pierwiastek Co-kobalt

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Henryk Kreft
 • Dietetyka
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1918

w surowicy poniżej 1 ng/ml, w wątrobie poniżej 200 g/kg tkanki, w treści żwacza poniżej 20 pg/ml obniżenie...

Choroby wątroby

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Czesław Byrski
 • Interna bydła
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1673

zapalenia żwacza jako zespól żwaczowo-wątrobowy (w postaci zapalenie lub ropni wątroby...

Składniki mleka - omówienie

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr hab. Iwona Puzio
 • Fizjologia zwierząt
Pobrań: 42
Wyświetleń: 777

z glukozy i galaktozy -źródłem glukozy u przeżuwaczy są lotne kwasy tłuszczowe powstające w żwaczu...