Układ pokarmowy

Nasza ocena:

5
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1841
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Układ pokarmowy - strona 1 Układ pokarmowy - strona 2

Fragment notatki:


1. UKŁAD POKARMOWY:     A. Proc. wchłaniania w j. grubym  Ważna rola w proc wchłaniania wody i elektrolitów ↔ gosp. wodno-elektrolitowa organizmu  Resorpcja wody dzięki szczelności i dużej różnicy pot. elektrycznego w nabłonku  Resorpcja Na+ wbrew gradientowi stęż. - wzrost ciśn. osmotycznego w enterocytach - wchłanianie H2O  Bakteryjna  fermentacja resztek pokarmów  - ważna szczeg. u roślinożerców ( powstają LKT)   Synteza : biotyna, kw. foliowy, wit. B12 i K, kw. nikotynowy  B. Motoryka j. grubego:  Wchł. zwrotne wody  wchł. elektrolitów, wit., aminokw.  form. kału  miejsce wyst. drobnustr. prod. witaminy  J. grube wydziela śluz   Skurcze: odcinkowe, perystaltyczne, propulsywne  (powst. w dowolnym m. i rochodzą się w oba kierunki),  masowe  (odbyw. się kilka razy dziennie)   gastryna, cholecystokinina, st. emocjonalne, nerwy autonom.  zmieniają aktyw. motoryczną jelita   morfina  wzmaga skurcze i wchł. wody -  zaparcia C. Cykle czepcowo – żwaczowe:  Potrzebne do procesów fermentacji – rozdrobnienie i mieszanie pokarmu   Żwacz:  mieszanie połykanego pok. ze śliną i płynem żwaczowym - utrzymanie wzgl. stałego środow. dla  mikroorganizmów, udział w ruchu odbijania gazów, ułatw. wchłaniania LKT   Ruchy czepca:  odruch odłykania  ,  regul. napływu pokarmu do ksiąg   Cykl : 2-faz. skurczu czepca, nachodzi nań skurcz mieszania w żw. ( worek grzbiet. żw. w. brzuszny żw.)  Zwierzęta  dobrze najedzone : po s. mieszającym s. odbijania (usuwanie gazów ferment.)  Wszyst. typy skurczów żw. u bydła skł. się z  cykli 3-skurczowych . D. Rola bakteri  i pierwot. w treści przedżołądków:  Zapobieganie rozwojowi barkteri  chorobotwórczych (konkurencja o jedzenie)  Wytwarzanie  bakterioncytów  – toksyny dla b. chorobotw., stymul. wytwarzania naturalnych Ab  Zawkaszanie środowiska przez prod. fermentacji  ( LTK, kw. mlekowy)  Trawienie w żołąd. tylko za pom. enzymów z paszy –  t. autolityczne  – oraz za pom. enz. bakt. i pierwot.  Żwacz – kadź fermentacyjna ~ ok. 200 rodz. bakteri  i 20 typów pierwotniaków   Bakterie : beztlenowe, wzgl. beztlenowe;  pierwotniaki ; beztlenowe  grzyby   E. Trawienie białek w przedżołądkach:  procesy rozkładu i syntezy białek dzięki bakteriom i pierwotniakom  zdolność bakt. do enzymat. rozkł. białka pokarm. i syntezy białka bakt. z aminokw. i niebiałkowyh zw. azotowych  pierwot. zjadają bakt. - źródło białka dla zwierząt ok 1-2 kg/dz. (nawet do 100% dawki dziennej dla przeżuw.)

(…)

….)
w proc. traw. białek zachodza r. proteolityczne, dezaminacji, dekarboksylacji
dezaminacja->powst. ketokwas->cykl przem. cukrowych->LTK; przy niskim pH~5,5 dezaminacja nie zachodzi>powst. trujących amin
dezaminacja->gr. aminowa->amoniak <synteza białka, mocznika w wątrobie->cz. dostaje się do slinianek>
bakt. zwacza mają ureazę-> rozkład mocznik do amoniaku i CO2
Aktywność wydzielnicza przewodu…
…. wody jest mniejsze niż po pobudz.
nerwów przywspółczulnych.
 Żołądek –f. głowowa, kontrolowana aktywnością nerw. błędnych, których włókna nerwowe eferentne uwalniają
na zakończeniach acetyloch. kom. endokrynne żołądka do wydz. gastryny. Po dotarciu pokarmu do żołądka
rozpoczyna się faza żołądkowa, której oddziaływanie jest sumą pobudzeń fiz., chem. i dla peptydów żołądkowojelit.). Fazą jelitowa…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz