Anatomia funkcjonalna człowieka

note /search

Mózg

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Anatomia funkcjonalna człowieka
Pobrań: 497
Wyświetleń: 2177

MÓZG  A.układ limbiczny -inaczej rąbkowy, brzezny -układ str korowych i podkorowych mózgu biorący udział w regulacji zachowań emocjonalnych -jest istotny dla procesu zapamiętywania i oraz motywacji danego osobnika - funkcja : wyzwala emocje i wpływa na zachowania popędowe ; pełni role w modyfikac...

Płyny w układzie pokarmowym

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Anatomia funkcjonalna człowieka
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1113

2. UKŁAD POKARMOWY A. Żółć:   Skład : woda, skł. zaangażowane w trawienie i wchłanianie tłuszczów: fosfolipidy, cholesterol, Kw. żółciowe (wytw.  w wątrob.) pH ok.7, barwn. żółciowe, sole min, sole kw. tł.,   Magazynowana w pęcherzyku ż...

Układ krążenia

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Anatomia funkcjonalna człowieka
Pobrań: 539
Wyświetleń: 2954

UKŁAD KRĄŻENIA A. Krąż. płucne    ,  krwiobieg mały      cz. układu krąż. obej.: PPS, PKS, pień płucny, tętnice i żyły pł.(niosące krew do LPS). Tętni. prow. krew odtlen., a  żyły krew utlen.; 

Układ krwionośny

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Anatomia funkcjonalna człowieka
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1484

UKŁAD KRWIONOŚNY A. Fizjologia serca   wykazuje automatyzm   Ukł. bodźcoprzewodz. serca:  węz. zatok.-przedsi.     [   PP u ujścia żyły gł. górnej]. Ośr. 1-szo rzęd. i narzuca swój rytm-  70 impulsów/min – całemu sercu;  w. przedsi.- kom.,  pomiędzy przedsi., nad kom.;  pęczka przedsi-kom (pęcz...

Układ nerwowy

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Anatomia funkcjonalna człowieka
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1806

1.UKŁAD NERWOWY I PYTANIA POKREWNE  A. Układy sygnałów wg teori  Pawłowa –  ogół bodźców  warunkowych odbieranych przez org i wyw reakcje - 1 . Obejmuje ogół bodźców z otoczenia (światło, dźwięk), z samego org oraz reakcji przez nie spowodowanych - 2 . Tylko u człowieka, umożliwia reagowanie na s...

Układ oddechowy

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Anatomia funkcjonalna człowieka
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1841

UKŁAD ODDECHOWY A.WYMIANA GAZOWA W PŁUCACH I TKANKACH -wymiana pow w płucach odbywa się dzięki ruchom klatki piersiowej - możliwe ona sa dzięki mięśniom  oddechowym: przeponie i miesni miedzyzebrowych. -wymiana gazowa w pęcherzykach 

Układ pokarmowy

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Anatomia funkcjonalna człowieka
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1862

1. UKŁAD POKARMOWY:     A. Proc. wchłaniania w j. grubym  Ważna rola w proc wchłaniania wody i elektrolitów ↔ gosp. wodno-elektrolitowa organizmu  Resorpcja wody dzięki szczelności i dużej różnicy pot. elektrycznego w nabłonku  Resorpcja Na+ wbrew gradientowi stęż. - wzrost ciśn. osmotycznego ...

Układ rozrodczy

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Anatomia funkcjonalna człowieka
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1694

UKŁAD ROZRODCZY A. mammogeneza -pierwsza faza okresu laktacji, w której dochodzi do rozwoju i dojrzewania gruczołu mlekowego pod wpływem  progesteronu i estrogenu do czynnościowo sprawnego narządu.  - estrog  – powodują rozwój dróg wyprowadzaj...

Układ wydalniczy

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Anatomia funkcjonalna człowieka
Pobrań: 602
Wyświetleń: 2527

UKŁAD WYDALNICZY A. Wydalanie moczu:  Mikcja - oddawanie moczu, świadome (kontrola kory mózgu) wydaleniu zebranego w pęcherzu moczowym  moczu przez cewkę moczową na zewnątrz.  zbiera...