Układ nerwowy

Nasza ocena:

5
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1743
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Układ nerwowy - strona 1

Fragment notatki:


1.UKŁAD NERWOWY I PYTANIA POKREWNE  A. Układy sygnałów wg teori  Pawłowa –  ogół bodźców  warunkowych odbieranych przez org i wyw reakcje - 1 . Obejmuje ogół bodźców z otoczenia (światło, dźwięk), z samego org oraz reakcji przez nie spowodowanych - 2 . Tylko u człowieka, umożliwia reagowanie na sygnały sygnałów (słowa), stanowi podłoże myślenia abstrakcyjnego. B. Neuron -podst jedn ukl nerw -ma zdol przekazywania inf - skład : ciałko komórki, wypustki cytoplazm: dendryty i akson,  -połączenia między kom nerw lub kom nerw-kom efektorowa to synapsy - funkcja : odbieranie poprzez receptory bodźców , przewodzenie ich do narządów wykonawczych; regulacja i  koordynacja czynności narządów wew, utrzymywanie stałych warunków ustroju C. Typy ukł nerw wg Pawłowa -opiera się na 3 cechach podst proc nerwowych:  sile, zrównoważeniu, ruchliwości -podstawowe proc nerwowe to pobudzanie i hamowanie -wg Pawłowa typ ukl nerw jest wrodzony i nie zmienia się pod wpływem środowiska -1typ:  sangwinik  – silny , zrównoważony, ruchliwy: zdrowy, odporny, sprawny życiowo, aktywny, w sytuacji braku  bodźców – biernie odpoczywa, niepodatny na choroby nerwowe, utrzymuje pełną równowagę pomiędzy stanem org  a aktualna sytuacją -2typ:  flegmatyk : silny, zrównoważony, powolny: dobrze przystosowany, zdrowy, odporny układ nerwowy, szybko  wytwarza stabilne odruchy warunkowe + i -, niepodatny na choroby nerwowe, ciężej przystosowuje się do zmiennych  warunków otoczenia, procesy pobudzenia i hamowania charakteryzują się dużą bezwładnością. -3typ: choleryk : silny, niezrównoważony: szybko tworzy pozyt odr waruknowe, negatywne wolniej, procesy  pobudzania przewazaja nad hamowaniem, podatność na stany nerwicowe, w sytuacji silnego hamowania odczuwa  niepokój i zmeczenie – może się to przejawiać agresja. -4typ: melancholik : słaby: egzystencja zależy od warunków otoczenia, ma slabe neurony, dla których bodziec o  przeciętnej sile jest zbyt silny i wywoluje stan hamowania obronnego, ograniczony. D. spoczynkowy potencjał błonowy -stały pot wnętrza kom względem jej otoczenia -jest to również różnica pot między obiema stronami błony plazm niepobudzonej komórki pobudliwej -kom utrzymuje stałą wartość tego pot dzięki istnieniu różnicy stezen jonów (Na+, Cl-, K+) pomiędzy wnętrzem i  otoczeniem  -stała wartość może być utrzym tylko gdy całkowity ład przepływu przez błone =0  E. czucie trzewne - czucie interoreceotorowe -odbierane za pomocą wisceroreceptorów znajdujących się w narządach wew, pobudzane przez bodźce chem lub 

(…)

… w ciągu zycia
warunkowe (nabyte w zyciu osobniczym) – wykazują duza zmienność w odp na bodziec, mogą zanikac lub się
pojawiać
-podział III: odruchy pobudzeniowe i hamujące – w zaleznosci od efektu
-podział IV: rdzeniowe i mózgowe – w zależności od poziomu lokalizacji osrodka odruchu
G. potencjał czynnościowy
-przejściowa zmiana potencjału błonowego komórki, związana z przekazywaniem informacji. Bodźcem do powstania
potencjału czynnościowego jest zmiana potencjału elektrycznego w środowisku zewnętrznym komórki. Wędrujący
potencjał czynnościowy nazywany jest impulsem nerwowym.
-zawsze jest taki sam – komórka reaguje na zasadzie wszystko albo nic
-jest przenoszony na duże odleglosci
-powstaje na wzgórku aksonu

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz