Połączenia czaszki

Nasza ocena:

3
Pobrań: 623
Wyświetleń: 3997
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Połączenia czaszki - strona 1

Fragment notatki:

POŁĄCZENIA CZASZKI - TYPY,BUDOWA,MOŻLIWOŚCI RUCHOWE. W połączeniach kości czaszki występują wszystkie rodzaje połączeń ciągłych i symetryczne połączenia stawowe. Do połączeń ciągłych zaliczamy wszystkie szwy, natomiast do symetrycznych połączeń stawowych pozostałości czaszki błoniastej tzw. ciemiączka. Do wiezozrostów zaliczamy pasma tkanki łącznej, więzadła czaszki i otwory np. wcięcie czołowe i nadczołowe, lub łączą wyrostki kostne np. wyrostek pochyły przedni z wyrostkiem pochyłym średnim.
W połączeniach kości czaszki wyróżniamy także chrząstkozrosty, które występują głównie na podstawie czaszki. Odróżniamy tu chrząstkozrosty: stałe i przejściowe.
CHRZĄSTKOZROSTY STAŁE: chrząstkozrost klinowo - skalisty i chrząstkozrost skalisto - potyliczny.
CHRZĄSTKOZROSTY PRZEJŚCIOWE: do tej grupy zaliczamy te, które po ukończeniu wzrostu kości czaszki przechodzą w kościozrosty, są to: chrząstkozrost klinowo - potyliczny; chrząstkozrost śródpotyliczny przedni i tylny; chrząstkozrost śródklinowy.
U ludzi starszych między 40 a 50 rokiem życia niektóre szwy ulegają zrastaniu kostnemu tzw. kościozrostowi starczemu. Proces ten zaczyna się od strony wewnętrznej. Pierwszym szwem, który ulega temu procesowi jest szew strzałkowy, następnie szew wieńcowy, szew klinowo - czołowy i szew węgłowy.
Kościozrosty szwów pojawiające się przed ukończeniem wzrostu czaszki nazywamy kościozrostami przedwczesnymi i są one powodem zniekształceń czaszki.
STAW SKRONIOWO - ŻUCHWOWY: jest to ruchome połączenie żuchwy z czaszką. Staw ten jest stawem jamowym, niekontaktującym, eliptycznym o dwóch stopniach swobody ruchu. Chrząstka śródstawowa dzieli staw na dwa piętra posiadające wspólną torebkę stawową i osobne błony maziowe.
Staw zabezpieczony jest trzema więzadłami: bocznym, klinowo - żuchwowym i rylcowo - żuchwowym.
Mięśnie biorące udział w ruchach tego połączenia to: mięsień skroniowy, mięsień żwacz, mięsień skrzydłowy przyśrodkowy i mięsień skrzydłowy boczny. Ruchy możliwe do wykonania przy ich udziale to: opuszczanie żuchwy, przesuwanie żuchwy na boki w płaszczyźnie poprzecznej, wysuwanie żuchwy do przodu. Głównymi ruchami w tym stawie są opuszczanie i podnoszenie żuchwy oraz wysuwanie do przodu i cofanie żuchwy. Przesuwanie żuchwy na boki oraz ruch kombinowany tzn. obwodzenie powstają z połączenia ruchów opuszczania, unoszenia i żucia.
Duże możliwości ruchowe tego stawu wynikają z: dwupiętrowej budowy; przedzielenia powierzchni kości elastyczną chrząstką śródstawową, która dopasowuje do siebie te powierzchnie i przesuwa się z głową żuchwy tworząc „ruchomą panewkę” stawową; luźnej torebki stawowej. Żuchwa działa na zasadzie dźwigni jednostronnej.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz