Żwacz - strona 5

Przełyk: odcinek za przeponą

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Histologia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1449

się z części przedniej, z której rozwijają się żwacz i czepiec oraz z tylnej, z której rozwija się trawieniec...

Formy skupu zwierząt

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Technologia mięsa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1155

. — Po 6 h głodówki masa przewodu pokarmowego tylko 3 % wypełnia przewód 8-10 % żwacze. Olbrzymie części...

Przerwanie mięśnia

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • mgr Gerard Niewęgłowski
 • Chirurgia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 2184

drobnobańkowe, zwiększona motoryka żwacza, zmienny apetyt , wzrost oddechów, niezmieniona temp, wew., kaszel...

Układ mięśniowy

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Joanna Jeleń
 • Anatomia
Pobrań: 539
Wyświetleń: 2478

dół skroniowy Mięsień żwacz - od żuchwy do kości jarzmowej Mięsień skrzydełkowy przyśrodkowy...

Witaminy - wstęp

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Henryk Kreft
 • Dietetyka
Pobrań: 98
Wyświetleń: 931

się hipowitaminozę lub awitaminozę). Witaminy w stanie wolnym wchłaniane są w żwaczu, związane z mikroelementami w j...

Fizjiologia bakterii

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Mikrobiologia
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1001

skrobię wydalając amylazę; np. laseczki i pałeczki żwacza, jelit). Mniej bakterii rozkłada pektynę...

Formy współdziałania mięśni

 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
 • Anatomia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1232

AGONIOSTÓW np. mięsień żwacz i mięsień skrzydłowy, wewnętrzny. Mięśnie współdziałające w określonym ruchu...

Wykład - witaminy, sem IV

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • prof. dr hab. Eugeniusz Grela
 • Żywienie zwierząt i paszoznawstwo
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1113

-menadion-syntetyczny. Przeżuwacze syntetyzują je w żwaczu wiec nie trzeba podawać. F:krzepniecie krwi...