Żwacz - strona 6

note /search

Zespół tłustej krowy

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Interna bydła
Pobrań: 210
Wyświetleń: 2247

- stymulacja apetytu, przeszczep treści żwacza, związki glukoplastyczne, glikokortykoidy Zasady postępowania...

Pierwiastek Ca-wapń

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Dietetyka
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1575

ogólnego 12% w s.m., białko nie ulegające rozkładowi w żwaczu stanowić winno 26% białka ogólnego) Obniżona...

Układ oddechowy - opis

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Histologia
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1778

struktury różniące kosmki jelita i żwacza Kosmek jelitowy Kosmek żwacza Występuje jelicie Występuje...

Higiena pasz

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Żywienie zwierząt i paszoznawstwo
Pobrań: 329
Wyświetleń: 2142

objawy; zapiaszczenie żwacza; mało, lecz przez długi czas (piasek zalega w żołądku, żwaczu) - ucisk...

Materiały do zaliczenia

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Fizjologia człowieka
Pobrań: 805
Wyświetleń: 2233

korowej jajnika. Mocznik w żwaczu ulega rozkładowi pod wpływem bakteryjne ureazy do amoniaku i CO2. Ton...

Nerwy czaszkowe

 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
 • Anatomia
Pobrań: 777
Wyświetleń: 3087

): Włókna ruchowe: zaopatrują wszystkie mięśnie żwacze, mięsień żuchwowo - gnykowy. Włókna czuciowe...

Wykaz taksonów - semestr 2

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Zoologia Bezkręgowców
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1015

– ‘pierwotniaki żwacza’ (*) RODZAJ: Trichodina, Trichodinella, Dipartiella, Tripartiella (*) GATUNEK: Gregarina...

Wykaz taksonów - semestr 1

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Zoologia Bezkręgowców
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1043

– ‘pierwotniaki żwacza’ (*) RODZAJ: Trichodina, Trichodinella, Dipartiella, Tripartiella (*) GATUNEK: Gregarina...

Informacyjna koncepcja ewolucji

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Ewolucjonizm
Pobrań: 476
Wyświetleń: 3297

hydrolazy glikozylowej, który niewątpliwe „przeskoczył” od bakterii do grzybów w żwaczu bydła Spory...