Środki trwałe w budowie - strona 14

Struktura rachunkowości

 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 91
Wyświetleń: 6426

techniczne i maszyny, środki transportu, pozostałe środki trwałe, środki trwałe w budowie i zaliczki...

Sprawozdanie finansowe - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Katarzyna Szymczyk-Madej
 • Podstawy rachunkowości
Pobrań: 91
Wyświetleń: 980

wytworzenia środków trwałych w budowie Dokonane odpisy aktualizujące wartość zapasów, należności, środków...

Rachunkowość finansowa - rozwiązane testy

 • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
 • prof. dr hab. Maria Gmytrasiewicz
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 6657
Wyświetleń: 18571

operacyjne 5. Środki trwałe w budowie: a) nie mogą obejmować kosztów adaptacji obcych środków trwałych b...

Rachunkowość - zadania (środki trwałe)

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Marta Kołodziej-Hajdo
 • Rachunkowość
Pobrań: 273
Wyświetleń: 2632

środków trwałych w budowie, dokonać rozliczenia kosztów środków trwałych w budowie, ustalić wartość...

Sprawozdawczość finansowa banków

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr Małgorzata Białas
Pobrań: 371
Wyświetleń: 4529

żywy). Środki trwałe w budowie (np. środki trwałe będące w trakcie budowy, montażu). Inne aktywa...

Rozliczenia kosztów - zadania

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Katarzyna Żuk
 • Rachunkowość zarządcza
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1603

cenach ewidencyjnych 080 Środki trwałe w budowie 409 Pozostałe koszty 490 Rozliczenie kosztów 620...

Analiza spółki "Pol-N"

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 469

701,91 4 578 658,84 2. Środki trwałe w budowie 153 856 718,83 365 766 212,94 3. Zaliczki na środki trwałe...

Majątek obrotowy

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Irena Paś
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 56
Wyświetleń: 861

i inne środki trwałe w budowie zaliczki na środki trwałe w budowie Należności długoterminowe...