Rachunkowość - zadania (środki trwałe)

Nasza ocena:

5
Pobrań: 511
Wyświetleń: 3115
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rachunkowość - zadania (środki trwałe) - strona 1 Rachunkowość - zadania (środki trwałe) - strona 2 Rachunkowość - zadania (środki trwałe) - strona 3

Fragment notatki:ZADANIE 6
Założenia:
Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowe PPU S.A. (podatnik VAT) zamierza nabyć od prywatnego właściciela grunt i teren, na którym znajduje się zniszczony budynek mieszkalny zakwalifikowany do rozbiórki.
W związku z decyzją o budowie nowego wydziału wytwórczego dokonane zostały następujące operacje gospodarcze:

ZADANIE 11
1. Roczne płatności leasingowe wynoszą 60 000.
2. Opłata początkowa wynosi 9 000.
3. Wartość dzierżawionego aktywu (przedmiotu leasingu) wynosi 200 000.
4. Amortyzacja roczna 40 000.
5. Umowa leasingu obejmuje 3 lata.
6. Finansujący poniósł znaczące koszty bezpośrednie związane z doprowadzeniem do zawarcia umowy leasingowej w wysokości 6 000.
7. Korzystający poniósł znaczne koszty bezpośrednie związane z umową leasingową przed jej zawarciem w wysokości 4 500.

ZADANIE 1
Założenia:
W przedsiębiorstwie LAMBDA w ciągu miesiąca wystąpiły następujące operacje zakupu i sprzedaży:
Otrzymano fakturę za dostawę materiałów X
wartość netto zakupionych materiałów
100
naliczony w fakturze dostawcy VAT
22
wartość zakupu brutto
122
Pz - przyjęto zakupione materiały na magazyn
100
PK - rozliczono podatek VAT ujęty w fakturze zakupu
Wysłano do odbiorcy fakturę za sprzedane wyroby gotowe
wartość netto sprzedanych wyrobów
300
należny VAT
66
wartość sprzedaży brutto
366
Polecenia do wykonania:
zaksięgować na kontach operacje gospodarcze.
ZADANIE 2
Założenia:
Spółka akcyjna „BELLA" (podatnik VAT wykazuje na 1 stycznia na wybranych kontach aktywów i pasywów następujące stany początkowe:
010 - Środki trwałe 60000 zł
070 - Umorzenie grodków trwałych 25000 zł
130 - Rachunki bankowe 75000 zł
W styczniu dokonane zostały następując operacje gospodarcze dotyczące aktywów trwałych:
L.p.
Data
Dowód
Treść
Kwota (zł)
1
8.01
Fa 12
Otrzymano faktury dostawcy DD:
wartość zakupionego komputera w cenie zakupu
8000
podatek VAT
1760
oprogramowanie komputera
1000
podatek VAT
220
razem:
10980
2
9.01
Przyjęto do używania od dostawcy DD:
OT 1
komputer
8000
PK3
oprogramowanie komputera
1000
3
9.01
PK4
Rozliczono VAT ujęty w fakturze
1980
4
10.01
PK5
Na podstawie odrębnych przepisów dokonano aktualizacji wyceny środków trwałych według stanu na 1 stycznia. W wyniku tej aktualizacji powiększono:
wartość początkową środków na kwotę
7000
dotychczasowe umorzenie na kwotę
3000
kapitał z aktualizacji wyceny środków trwałych (7000-3000)
4000
5
15.01
OT2
W związku z planowanym rozwojem spółki nabyto grunt na potrzeby działalności operacyjnej (umowa notarialna kupna-sprzedaży)
23000
6
IS.OI
WB8
Zgodnie z wyciągiem bankowym:
uregulowano zobowiązanie z tytułu nabycia gruntu
23000
opłacono opłatę notarialną dotyczącą nabycia gruntu
640
7


(…)

… do lokalu:
a) przyjęto halę produkcyjną (dow. OT)
6 600 zł
b) przyjęto maszyny i urządzenia (dow. OT)
4 400 zł
Nabyto spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu:
a) rachunek spółdzielni mieszkaniowej
1 700 zł
b) PK - przyjęcie prawa do lokalu
1 700 zł
Polecenia do wykonania:
zaksięgować operacje gospodarcze dotyczące środków trwałych w budowie,
dokonać rozliczenia kosztów środków trwałych w budowie,
ustalić…
… kosztów (Wn)
82000 zł
840 -
Rozliczenia międzyokresowe przychodów
61000 zł
811 -
Kapitał (fundusz) zapasowy
55000 zł
813 -
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny
40000 zł
Według ewidencji analitycznej:
Środki trwale obejmują m.in. środki trwale otrzymane w drodze darowizny oraz środki trwałe, których wartość księgowa została zaktualizowana na podstawie odrębnych przepisów, zaś różnice z tytułu…
…:
wartość usługi w cenie zakupu
47
VAT 23%
....
razem
....
8.
F-ra
Odsprzedano PHU „Niebieski" liczarkę do banknotów:
wartość netto
114
VAT 23%
....
razem
....
9.
PT
Wniesiono w formie aportu prasę hydrauliczną do firmy "Zielony":
a) wartość początkowa,
149
b) dotychczasowe umorzenie,
35
c) wartość netto.
....
10.
PT
Rozchód ze stanu sprzedanej liczarki:
a) wartość początkowa,
98
b) dotychczasowe umorzenie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz