Łączliwość

Rodzaj według Zygmunta Saloniego

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Joanna Zaucha
 • Gramatyka opisowa
Pobrań: 476
Wyświetleń: 8232

języka polskiego. Kluczową sprawą jest łączliwość rzeczowników z formami leksemów, dla których rodzaj...

Antonimy, homonimy - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Edyta Ewa Pałuszyńska
 • Leksykologia i leksykografia
Pobrań: 686
Wyświetleń: 2583

wielu wyrazów. KRYTERIA WYRÓŻNIANIA HOMONIMÓW: różna sfera łączliwości leksykalnej ma świadczyć o homonimii...

Zajwisko wielofunkcyjności

 • Uniwersytet Warszawski
 • Słownictwo polszczyzny XXI w.
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1624

/wyrazów w języku lub tekście. semantyczna (zbieżność znaczeniowa) i formalne(zakres łączliwości) np. zabić...

Ćwiczenia z fleksji

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Gramatyka historyczna
Pobrań: 581
Wyświetleń: 3549

, i . (niesamodzielności, nie łączliwości) Czasowniki właściwe czasu przeszłego wchodzą w morfologiczne opozycje...

Deklinacja mieszana-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Gramatyka historyczna języka polskiego z elementami scs
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1659

uznano za formy liczby mnogiej rzecz. brat, ksiądz. Stąd przekształcenia łączliwości składniowej...

Stylistyka - wykłady I semestr

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Krzysztof Pleśniarowicz
 • Stylistyka
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1414

lub zbliżonych do stabilizacji związków wyrazowych Większość wyrazów charakteryzuje się łączliwością ograniczoną...