Dr Wróbel

Czym jest teoria-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Wróbel
 • Teoretyczne Podstawy Wychowania
Pobrań: 35
Wyświetleń: 609

CZYM JEST TEORIA? JAKIE BYŁY PRÓBY KREOWANIA PEDAGOGIKI JAKO NAUKI TEORETYCZNEJ? Stefan Nowak: „Teoria to zespół uporządkowanych praw w taki sposób, aby stanowiły pewne wewnętrznie spójne konstrukcje logiczne bez względu na to, czy twierdzenia dotyczą zjawisk mniej lub bardziej obserwowalnych”. J...

Esencjonizm-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Wróbel
 • Teoretyczne Podstawy Wychowania
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1001

ESENCJONIZM - J. Gnitecki - z łac. esentia = istota. Nawiązuje do teorii idealizacyjnej nurtu marksistowskiego. ZAŁOŻENIA ESENCJONIZMU: 1)Źródłem wiedzy jest praktyka, a podstawową wartością poznawczą jest przekształcenie rzeczywistości 2)Odnosi się do struktury stotnościowej bytu: racjonalność dzi...

Filozoficzne podstawy edukacji i wychowania-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Wróbel
 • Teoretyczne Podstawy Wychowania
Pobrań: 63
Wyświetleń: 700

FILOZOFICZNE PODSTAWY EDYKACJI / WYCHOWANIA ONTOLOGIA-(z gr. Ontos on - rzeczywista rzeczywistość; logos - nauka, rozum) teoria bytu, zajmuje się własnościami bytu rzeczywistego (realnego). PODSTAWOWE RODZAJE BYTÓW ONTOLOGICZNYCH:1)Byty duchowe: A)byty idealne-(nieprzestrzenne, bezwymiarowe, nieum...

Metateoria-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Wróbel
 • Teoretyczne Podstawy Wychowania
Pobrań: 70
Wyświetleń: 945

METATEORIA meta - z gr. coś poza, po czymś Pierwszym przykładem użycia `meta' w nauce była metafizyka. METATEORIA-teoria wyższego stopnia w stosunku do opisywanej. to każda teoria, której przedmiotem jest inna teoria METATEORIA PEDAGOGICZNA - teorie teorii wychowania; jest rozumiana jako metateo...

Ontologia człowieka-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Wróbel
 • Teoretyczne Podstawy Wychowania
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1001

ONTOLOGIA CZŁOWIEKA Na czym polega uduchowienie człowieka? (jedna z głównych kwestii ontologii człowieka) GŁÓWNE ZAŁOŻENIA ONTOLOGI CZLOWIEKA: autonomia człowieka względem przyrody. Człowiek jest jedynym bytem w pełni świadomym swojego istnienia i rzeczywistości. 4 CECHY DUCHOWOSCI CZLOW. 1)etyczn...

Orientacje badawcze w teorii wychowania-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Wróbel
 • Teoretyczne Podstawy Wychowania
Pobrań: 1204
Wyświetleń: 6545

ORIENTACJE BADAWCZE W TEORII WYCHOWANIA: socjologiczna - F. Znaniecki, Z. Mysłakowski, R. Miller; normatywne: ideologiczna - M. Krawczyk, K. Sośnicki, H. Muszyński; filozoficzna - S. Kunowski, W. Cichoń, K. Kotłowski; psychologiczna - Z. Zaborowski, M. Łobocki, K. Konarzewski; eklektyczna - J....

Podmiotowość w wychowaniu-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Wróbel
 • Teoretyczne Podstawy Wychowania
Pobrań: 98
Wyświetleń: 749

Podmiotowość w wychowaniu Podmiotowość należy do dość często stosowanych terminów w pedagogice. Współcześnie kładzie się coraz większy nacisk na indywidualne podejście do uczniów jako jednostek o potencjalnych zdolnościach do rozwoju. Kształtowanie u dziecka poczucia podmiotowości jest ważne z psyc...

Pojęcie wychowania-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Wróbel
 • Teoretyczne Podstawy Wychowania
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1715

POJĘCIE WYCHOWANIA: WYCHOWANIE rozumiane potocznie jako wychowania małego dziecka U Homera w „Iliadzie” dysponowano pojęciem threpsis - które oznaczało opiekę nad dzieckiem. trophe - karmienie, hodowanie - odnosi się do ludzi i zwierząt didasko ...

Postawy i błędy rodzicielskie-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Wróbel
 • Teoretyczne Podstawy Wychowania
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1078

POSTAWY I BŁĘDY RODZICIELSKIE Rodzice i ich postawy rodzicielskie wobec dzieci stanowią ważny element, mający ogromny wpływ na kształtowanie się osobowości dziecka, na jego życie uczuciowe, zachowanie i rozwój intelektualny. Postawa rodzicielska to „tendencja do zachowania się w pewien specyficzny...

Postrzeganie pedagogiki przez różnych badaczy-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Wróbel
 • Teoretyczne Podstawy Wychowania
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1330

K. SOŚNICKI Postrzegał pedagogikę ogólną jako teorię wychowania. Stosował też nazwę: pedagogika filozoficzna. Wyróżniał 3 elementy składowe wychowania 1)sytuacje wychowawcze wywołujące proces rozwojowy 2)proces rozwojowy 3)rezultat procesu rozwojowego / wychowanie. Sytuacje wychowawcze Sośnicki dzi...