Metateoria-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1554
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metateoria-opracowanie - strona 1 Metateoria-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

METATEORIA
meta - z gr. coś poza, po czymś
Pierwszym przykładem użycia `meta' w nauce była metafizyka.
METATEORIA-teoria wyższego stopnia w stosunku do opisywanej. to każda teoria, której przedmiotem jest inna teoria
METATEORIA PEDAGOGICZNA - teorie teorii wychowania; jest rozumiana jako metateoria szczegółowa, ponieważ zajmuje się tylko jedną dziedziną nauki. Badania metateoretyczne rozwinęły się w XX w.
Pierwsza w Polsce teoria S. Palki: dziedziny pedagogiczne
A - wychowanie i kształcenie, czyli oddziaływanie pośrednie i bezpośrednie człowieka w ciągu całego życia, działanie dośrodkowe (działające z zewnątrz na podmiot). B - dziedzina samowychowania, samokształcenia, autokracji, w ciągu całego życia, ten proces S. Palka rozumie jako odśrodkowy (ma swoje źródło w podmiocie 1 - działanie intencjonalne, najczęściej instytucjonalne, czyli celowe, planowe zabiegi wychowawcze ustalone przez odpowiednie instytucje. 2 - działania incydentalne (przypadkowe / jednostkowe), najczęściej nieświadome, czyli działania przypadkowe kształtujące ludzi często wbrew ich woli.
Profesor Palka wyróżnia 4 poziomy teoretyczne:
1)Najwyższy-teoria pedagogiczna sensu stricte, obejmująca dziedzinę A, B, 1 i 2 (właściwa, kiedy obejmuje wszystkie dziedziny) 2)teorie średniego szczebla- średniego zasięgu, obejmująca kombinacje tych elementów, ale nie obejmująca całości tych elementów, np. A1, A2, B1, B2, AB1; przybliżonymi odpowiednikami tych teorii są teorie konwencjonalnych dyscyplin pedagogicznych, np. teoria wychowania, teoria kształcenia 3)teorie niższego szczebla- o najniższym zasięgu, obejmujące składowe poszczególnych elementów lub relacje między składowymi, np. teorię wąskich dyscyplin - wychowanie zdrowotne; A, B - elementy składowe tych dziedzin 4)są to konstrukty teoretyczne jak: uogólnienia, prawidłowości, wyjaśnienia dotyczące wąskich zagadnień lub o niskim stopniu ogólności, np. efektywność stosowania określanych metod wychowawczych albo badanie przyczyn trudności wychowawczych w środowisku rodzinnym.
DOKTRYNA PEDAGOGICZNA (w rozumieniu sztobernowskim): 1)wszelkie usystematyzowane, teoretyczne i wyposażone w aparaturę pojęciową hipotezy i twierdzenia dotyczące wychowania człowieka, odniesione do składników ówczesnego rozumienia tego pojęcia 2)myśl pedagogiczna: nie będące doktrynami wszelkie wyartykułowane poglądy, opinie i przekonania dotyczące wychowania człowieka, odniesione do składników ówczesnego rozumienia tego pojęcia i będące zarazem ideami refleksyjnymi.
W. Ciczkowski-MODEL REKONSTRUKCJI TEORII WYCHOWANIA
etapy analizy teorii wychowania:
1)Geneza teorii wychowania, istota tej teorii i powiązania z innymi teoriami pedagogicznymi

(…)

… -aparatura pojęciowa -metodologia badań -twierdzenia naukowe Charakterystyka przekształcania badanych teorii ze względu na ●ciągłość wiedzy (akceptacja / afirmacja poglądów poprzedników ●wzbogacenie teorii drogą dedukcji ●negacja poglądów poprzedników ●ukazanie relacji zachodzących między poszczególnymi elementami teorii 3)Powinien obejmować problemy otwarte, czyli zagadnienia nierozwiązane; następnie próbę…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz