Teoretyczne podstawy wychowania

Nasza ocena:

3
Pobrań: 609
Wyświetleń: 6006
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Teoretyczne podstawy wychowania - strona 1

Fragment notatki:

Piotrków T. 28 09 2009
Teoretyczne podstawy wychowania (Ramowy program przedmiotu) Cele nauczania: w wyniku realizacji programu nauczania słuchacze objaśnią złożoność podstaw procesów wychowania. Wskażą na wielostronne źródła wiedzy o wychowaniu. Objaśnią przedmiot i metodologiczne rozstrzygnięcia w teoriach wychowania. Przedstawią powiązania teorii wychowania z innymi dyscyplinami pedagogicznymi. Omówią strukturę procesu wychowawczego i wskażą na jego dynamikę. Objaśnią problemy wychowawcze i podejmą próby samodzielnego ich formułowania. Potrafią wiązać problemy wychowawcze z innymi procesami społecznymi, w tym edukacyjnymi. Konfrontować teorię z problemami życia społecznego i praktyką edukacyjną w społeczeństwie. Podejmą próby projektowania własnych rozwiązań problemów wychowawczych
Treści przedmiotu: Wielorakość ujęć wychowania. Źródła i rodzaje wiedzy o wychowaniu. Biologiczne, psychologiczne, socjologiczne i filozoficzne podstawy wychowania. Geneza i ewolucja teorii wychowania: od teorii empirycznych do metateorii wychowania. Metodologiczne problemy teorii wychowania. Budowanie teorii - podejścia ilościowe i jakościowe. Antropologiczne i aksjologiczne podstawy wychowania. Struktura i dynamika procesu wychowania. Podstawowe właściwości procesu wychowania. Wiodące orientacje w teoriach wychowania - różnice i elementy wspólne: teorie socjologiczne, normatywne (filozoficzna, ideologiczna), psychologiczne, eklektyczne. Podstawowe dziedziny wychowania: moralne, religijne, estetyczne, umysłowe, fizyczne i zdrowotne, inne i ich teorie. Współczesne konteksty wychowania. Wielowymiarowość współczesnej edukacji. Pseudowychowanie. Metodyczne aspekty i problemy wychowania. Ogólne prawidłowości (zasady) wychowania. Formy i metody wychowania. Technologie, techniki i środki wychowania. Błędy wychowania - źródła i rodzaje.
Literatura: Obowiązkowe podkreślone
Dąbrowska T., E., Wojciechowska - Charlak B., Między praktyką a teorią wychowania, UMCS Lublin 2007; Krüger H.H., Wprowadzenie w teorie i metody badawcze nauk o wychowaniu, GWP Gdańsk 2005 ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz