Dr Wróbel - strona 2

Rodzina-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Wróbel
 • Teoretyczne Podstawy Wychowania
Pobrań: 56
Wyświetleń: 938

RODZINA Rodzina jest jedną z najstarszych, sprawdzonych, wielofunkcyjnych, wielorako uwarunkowanych i niezastępowalnych instytucji wychowawczych. Socjologia uważa rodzinę za najstarszy i najtrwalszy element organizacji społecznej. Rodzina to ...

Socjalizacja, ideologia, indoktrynacja-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Wróbel
 • Teoretyczne Podstawy Wychowania
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1337

Schemat procesów wychowawczych (cechy konstytutywne wychowania w najszerszym sensie). A. Tchorzewski Wychowanie jako przedmiot badań pedagogicznych: Wszystkie rodzaje działań społecznych, które charakteryzują się owymi trzema cechami konstytutywnymi akomodacją, aproksymacją, indoktrynacją). AKOM...

Szkoła i klasa-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Wróbel
 • Teoretyczne Podstawy Wychowania
Pobrań: 21
Wyświetleń: 455

W miarę dorastania człowiek wchodzi w coraz bardziej skomplikowane interakcje z innymi ludźmi. Bardzo ważny jest w tym procesie udział szkoły, a w szczególności klasy szkolnej, która stanowi środowisko społeczne i wychowawcze. W procesie wychowania zachodzi swoista interakcja wychowawcy klasy z wyc...

Tworzenie wiedzy naukowej-kwestie metodologoiczne-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Wróbel
 • Teoretyczne Podstawy Wychowania
Pobrań: 140
Wyświetleń: 455

TWORZENIE WIEDZY NAUKOWEJ - KWESTIE METODOLOGICZNE Parmenides z Elei - Peri physeos „O naturze” hodos (z gr. droga) odwołuje się do pojęcia drogi. Droga badania rzeczywistości. Traktat ma strukturę poematu. Podmiot liryczny odbywa wędrów...

Tworzenie wiedzy w pedagogice empirycznej-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Wróbel
 • Teoretyczne Podstawy Wychowania
Pobrań: 147
Wyświetleń: 749

TWORZENIE WIEDZY W PEDAGOGICE EMPIRYCZNEJ (J. Gnitecki) PEDAGOGIKA OGOLNA W KONCEPCJI GNITECKIEGO: ●pedagogika empiryczna (fakty dane - coś istniejącego obecnie, aktualnie rzeczywiste) ●pedagogika prakseologiczna (fakty zadane - nieistniejące obecnie, są tworzone i mają dopiero zaistnieć) ●pedago...

Wprowadzenie do teoretycznych podstaw wychowania-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Wróbel
 • Teoretyczne Podstawy Wychowania
Pobrań: 126
Wyświetleń: 903

Twórcą kultury europejskiej jest nacja Hellenów. Najstarszym terminem określającym wychowanie wg Greków jest THREPSIS-najstarszy termin określający wychowanie. Pojawia się ono już u Homera. Wychowanie jako przekazywanie pewnej kultury to PAIDEIA. Badał je niemiecki filozof - Berner Jegier. THEORIA ...