Dr Urszula Katarzyna Gawlik-Dziki

note /search

Utlenianie kwasów tłuszczowych - wykład, sem III

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Biochemia
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1092

β-Utlenianie kwasów tłuszczowych (spirala kwasów tłuszczowych Proces ten odbywa się w przypadku ponad 70% kwasów tłuszczowych poza mitochondriami. W powiązaniu z koenzymem A, a więc w akty...

Cykl Krebsa - wykład, sem III

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Biochemia
Pobrań: 616
Wyświetleń: 3248

CYKL KWASÓW TRIKARBOKSYLOWYCH - Cykl Krebsa w cyklu tym pochodzący od pirogronianu octan zostaje utleniony do CO2 i H2O. Powstają cząsteczki NADH, cykl ten odbywa się w macierzy mitochondrialnej. Podstawowym substratem, podlegającym degradacji i utlenianiu jest rodnik acetylowy aktywnego octanu. Ac...

Koenzymy i witaminy - wykład, sem III

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Biochemia
Pobrań: 2072
Wyświetleń: 4214

Koenzymy - część składowa holoenzymu Koenzymy to część składowa holoenzymu, niezbędne prawie we wszystkich reakcjach enzymatycznych z wyjątkiem reakcji katalizowanych przez hydrolazy. Koenzymy są bud...

Powstawanie kwasów uronowych - wykład

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Biochemia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 2548

Powstawanie kwasów uronowych W aldozach najłatwiej utlenia się grupa karbonylowa znajdująca się przy 3-cim atomie węgla. W wyniku jej utlenienia powstają jednokarboksylowe kwasy pochodne aldoz nazwane kwasami onowymi. Podczas utleniania kwasów onowych, utlenia się C6 i powstają kwasy arowe. W cząst...

Wykład - rola ATP i enzymów restrykcyjnych, sem III

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Biochemia
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1225

Rola ATP Enzymów restrykcyjnych ATP pełni w organizmie funkcje energetyczne, związane z rozpadem wiązani bezwodnikowego. Jest uniwersalnym akumulatorem i przenośnikiem energii. Jeden z wielu w organizmie związków, z którego czerpie on energię do życia i jego przejawów. Wszystkie procesy energetycz...

Wykład - definicja i klasyfikacja cukrów

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Ekonomia
Pobrań: 399
Wyświetleń: 3577

definicja i klasyfikacja cukrów. cukry proste i złożone Cukry są to polihydroksyaldehydy i polihydroksyketony oraz związki, które z nich mogą powstawać w wyniku hydrolizy. Warunkiem zaklasyfikowania związku do grupy cukrowców jest obecność w cząsteczce węgla asymetrycznego. Klasyfikacja cukrów: 1-...

Enzymy proteolityczne - wykład

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Biochemia
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1281

Enzymy proteolityczne Są to grupy enzymów trawiennych posiadające zdolność do rozpraszania białek. Do grupy enzymów proteolitycznych możemy zaliczyć m.in. proteazę. Dzielą się na endopeptydazy (działające wewnątrz łańcucha polipeptydowego) oraz eg...

Amylazy - wykład, sem III

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Biochemia
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1638

Amylazy - enzymy należące do glikozydas z klasy hydrolaz. Katalizują hydrolityczny rozkład polisacharydów (skrobia, glikogen) na cukry o mniejszych cząsteczkach. Enzymy te działają się na wiązania -D-glikozydowe Skrobia i glikogen należą do wiel...

Wykład - biosynteza kwasów tłuszczowych, sem III

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Biochemia
Pobrań: 770
Wyświetleń: 1743

Biosynteza kwasów tłuszczowych Odbywa się w cytoplazmie komórek tłuszczowych. Do procesu potrzebny jest acetylokoenzym A. W biosyntezie kwasów tłuszczowych wyróżnić można kilka etapów: 1.     Acetylokoenzym A ulega

Biosynteza triacylogliceroli - opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Biochemia
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1463

Biosynteza triacylogliceroli Wytworzone kwasy tłuszczowe w postaci acylo-S-CoA mogą wprost wchodzić w reakcję z L-α-fosforanem glicerolu. Związek ten tworzy się w wyniku katalizowanej przez ...