Koenzymy i witaminy - wykład, sem III

Nasza ocena:

3
Pobrań: 2072
Wyświetleń: 4214
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Koenzymy i witaminy - wykład, sem III - strona 1 Koenzymy i witaminy - wykład, sem III - strona 2 Koenzymy i witaminy - wykład, sem III - strona 3

Fragment notatki:

Koenzymy - część składowa holoenzymu

Koenzymy to część składowa holoenzymu, niezbędne prawie we wszystkich reakcjach enzymatycznych z wyjątkiem reakcji katalizowanych przez hydrolazy. Koenzymy są budowane na bazie witamin tj. witamina jest rdzeniem koenzymu, to wyjaśnia rolę witamin. Brak lub niedobór witamin uniemożliwia utworzenie odpowiednich koenzymów, co zabuża metabolizm. Witaminy są wytwarzane przez drobnoustroje roślinne wyższe, człowiek poza niektórymi wyjątkami nie jest w stanie witamin wytworzyć i dlatego musi je pobierać z pokarmu.


W reakcjach wymagających koenzymów tworzy się komplex enzym-substrat-koenzym. W jego obrębie dokonują się przegrupowania elektronów wokół wiązań chemicznych substratu, w wyniku czego rozrywają się one i w to miejsce tworzą się nowe wiązania. Umożliwia to przekształcenie substratu w produkt. Koenzymy dzielimy na grupy zależnie od typu reakcji, w których uczestniczą.

1) Koenzymy przenoszące elektrony i protony - współdziałają z oksydoreduktazami:
- NAD+
-dinukleotyd nikotynamidoadeninowy - jest zbudowany z 2 nukleotydów powiązanych ze sobą wiązaniami bezwodnikowymi (nie są bogate w energię powyżej 25 KJ) za pośrednictwem reszt fosforanowych. Każdy z nukleotydów zbudowany jest z zasady azotowej (pierwszy z amidu kw. nikotynowego, a drugi z zasady adeniny), reszty cukrowej (D-ryboza) oraz reszt fosforanowych. Zasady azotowe połączone są z cukrem wiązaniem N-glikozydowym, zaś reszta fosforanowa z cukrem wiązana jest wiązaniem estrowym. NAD+. NAD+ ładunek dodatni posiada z faktu obecności w pierścieniu pirymidowym IV rzędowego atomu azotu z ładunkiem dodatnim.
- NADP+ - fosforan dinukleotydu nikotynamidoadeninowego - przy drugim atomie węgla rybozy (ANP) grupa OH jest zestryfikowana - połączona jest reszta fosforanowa.
- W przypadku obu koenzymów witaminą jest amid kwasu nikotynowego, jest to najważniejsza część koenzymu, ponieważ właśnie ona ulega redukcji lub utlenianiu. To ta część koenzymu odpowiedzialna jest za współpracę z oksydoreduktazami. Po lewej stronie ( patrz xerówka „utlenianie i redukcja kw. nikotynowego") mamy formę utlenioną, a po prawej zredukowaną. Forma utleniona amidu nie może przyłączyć 2 protonów, przyłącz się 1 proton i 2 elektrony. Drugi proton idzie do środowiska. Dlatego formę utlenioną zapisujemy NAD+ lub NADP+, a zredukowaną NADH+H+ lub NADPH+H+. Grupą czynną obydwu koenzymów jest amid kw. nikotynowego tj. witamina PP. Witamina ta nazywana jest również niacyną lub witaminą przeciw pelagryczną, należy do witamin B (B3). NAD+ współdziała przede wszystkim z dehydrogenazami odwodorowując substraty i forma zredukowana jest regenerowana w łańcuchu oddechowym.
- NADP+ najczęściej uczestniczy w procesach anabolicznych natomiast NAD+ w katabolicznych. Niedobory witaminy PP objawiają się zaburzeniami trawienia, wysypką (pelagra), rumieniec lombardzki (zaróżowienie twarzy. Duże niedobory prowadzą do zaburzeń w centralnym układzie nerwowym (majaczenie, deprecha). Dzienne zapotrzebowanie to ok. 10-25 mg/dobę. Duże ilości są w mleku, rybach, w wątrobie cielęcej, w otrębach pszennych i drożdżach.


(…)


…, jego zasadniczą funkcją jest współdziałanie z difosforanem tiaminy i koenzymem A podczas dekarboksylacji 2-oksokwasów. Tak więc koenzym ten współdziała z oksydoreduktazami, liazami i transferazami.
- Heminy komórkowe np. cytochromy. Tworzą grupą prostetyczną wielu enzymów z klasy oksydoreduktaz. Do enzymów tych należą: - Katalaza - Peroksydaza - Oksydaza cytochromu C Heminy to niebiałkowa część cytochromów. Najważniejszym składnikiem hemin jest żelazo, które podobnie jak w przypadku hemoglobiny połączone jest z czterema pierścieniami pirolowymi, jednakże w przeciwieństwie do niej żelazo hemin przyjmuje i oddaje elektrony zmieniając swój stopień utlenienia z Fe2+ ® Fe3+ i odwrotnie. Cytochromy różnią się od hemoglobiny tym, że część białkowa jest silnie połączona z heminą i nie za pośrednictwem żelaza, lecz tworząc…


… funkcją jest aktywowanie i przenoszenie reszt acylowych. Wykorzystywany jest do pokrywania potrzeb energetycznych i biosyntezy makrocząsteczek, głównie aktywacja kw. tłuszczowych, degradacja poprzez detoksykację.
-
Biotyna - inaczej witamina H jest to związek heterocykliczny zbudowany z pierścienia tiofanowego sprzężonego z resztą mocznika. Biotyna jest grupą prostetyczną karboksylaz (podklasa ligaz…


… jej ze specyficznymi białkami. Niedobór tej witaminy objawia się wystąpieniem: kurzej ślepoty, keratyzacji nabłonka oka, nabłonka dróg oddechowych i moczowo-płciowych. Niedobór może prowadzić do pełnej ślepoty. Witamina A zapobiega aktywnemu działaniu czynników rakotwórczych. - Witamina D (grupa) - obejmuje kilka związków o zbliżonej budowie, powstają one z prowitamin zwanych sterolami. W wyniku naświetlania steroli

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz