Dr Urszula Katarzyna Gawlik-Dziki - strona 2

Budowa i rola białek - wykład

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Urszula Katarzyna Gawlik-Dziki
 • Biochemia
Pobrań: 147
Wyświetleń: 952

Budowa i rola białek Są to polimery aminokwasów białkowych połączony ze soba wiazaniami peptydowymi, w ktorych liczba reszt aminokwasowych przekracza 100. Głównymi pierwiastkami wchodzącymi w skład białek są C,O,H,N,S, także P, oraz niekiedy jony Mn, Zn, Mg, Fe, Cu, Co i inne. Budowa białek - Są to...

Chlorofil - wykład

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Urszula Katarzyna Gawlik-Dziki
 • Biochemia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 742

Chlorofil Jest głównym barwnikiem fotosyntetycznym, występuje u w wszystkich fotoautotrofów (z wyjątkiem bakterii), jego zawartość jest wyższa niż innych barwników. Budowa chemiczna chlorofilu. W skład chlorofilu wchodzą: 4 pierścienie pir...

Chloroplasty - wykład - Fotosynteza

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Urszula Katarzyna Gawlik-Dziki
 • Biochemia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1309

Chloroplasty są miejscem fotosyntezy roślin zielonych maja specyficzna strukturę - otoczone są dwiema błonami cytoplazmatycznymi - b. zewnętrzną, cieńszą łatwiej przepuszczalna dla substancji przez nią przechodzącej i b. wewnętrzną, bardziej ...

Cykl Calvina - wykład

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Urszula Katarzyna Gawlik-Dziki
 • Biochemia
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1449

Cykl Calvina-Bensona - cykl, który zachodzi w stromie chloroplastu, jest to drugi etap fotosyntezy niezależny od światła określnany często jako faza ciemna fotosyntezy. W cykly Calvina-Bensona wyróżnia się trzy fazy: *Faza

Cyklizacja wewnętrzna cukrów prostych - wykład

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Urszula Katarzyna Gawlik-Dziki
 • Biochemia
Pobrań: 182
Wyświetleń: 3962

Cyklizacja wewnętrzna cukrów prostych. powstawanie półacetali i ketali, formy alfa i beta. Cyklizacja- tworzenie form cyklicznych (pierścieniowych) cukrów w środowisku wodnym. Przybierają one formy piranu i furanu. Podczas cyklizacji cukrów prostych węgle

Wykład - czynniki wpływające na aktywność enzymów

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Urszula Katarzyna Gawlik-Dziki
 • Biochemia
Pobrań: 861
Wyświetleń: 4347

czynniki wpływające na aktywność enzymów Szybkość reakcji enzymatycznej uzalezniona jest od: stężenia enzymu, stężenia substratu, temperatury, pH, potencjału oksydacyjno-redukcyjnego oraz obecności substancji hamujących lub aktywujących dzialanie enzymu. Wpływ temp. Enzym jest substancją białkową i ...

Fermentacje - wykład, sem III

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Urszula Katarzyna Gawlik-Dziki
 • Biochemia
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1106

Fermentacje: To przemiany beztlenowe, polegający na enzymatycznym rozpadzie cukrów,produkty fermentacji gromadzą się w organizmie lub są z niego wydalne. Proces ten dostarcza energii w postaci ATP, który powstaje w wyniku fosforylacji substratowej.

Wykład - fosforan pirydoksolu

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Urszula Katarzyna Gawlik-Dziki
 • Biochemia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 672

fosforan pirydoksolu- wzór przykład reakcji z udziałem koenzymu Witamina B6 ma trzy formy: pirydoksynę, pirydoksamine, pirydoksal. Koenzymem B6 jest fosforan pirydoksaminy i pirydoksalu, które współdziałają z enzymami w przemianach aminokwasów...

Wykład - fosforylacja oksydacyjna, sem III

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Urszula Katarzyna Gawlik-Dziki
 • Biochemia
Pobrań: 238
Wyświetleń: 707

fosforylacja oksydacyjna Cykl reakcji przyłączenia reszty kwasu ortofosforowego do związków chemicznych połączona ze zmianą stopnia utlenienia atomu, do którego ta grup...

Fotosynteza u roślin typu C4 - wykład

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Urszula Katarzyna Gawlik-Dziki
 • Biochemia
Pobrań: 287
Wyświetleń: 2800

Fotosynteza u roślin typu C4 Niektóre rośliny lądowe, w szczególności żyjące w środowiskach suchych i gorących - kserofity, musiały wykształcić przystosowania zmniejszające utratę wody w komórkach (utrata wody jest nieunikniona podczas fotosyntezy). Odkryto istnienie roślin przeprowadzających fotosy...