Dr Sylwester Kowalski - strona 5

Temperament-typy

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Sylwester Kowalski
 • Psychologia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1274

Temperament - typy Hipokrates jako pierwszy wymyślił pojęcie i typy temperamentu (ludzie mają podobną naturę, zachowania). Temperament - zdolności przystosowawcze człowieka, wydalność organizmu na stres. Są 4 rodzaje temperamentu: SANGWINIK - człowiek żywy, energiczny, silny, dobrze zorganizowany,...

Wpływ sytuacji społecznych na procesy motywacyjne

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Sylwester Kowalski
 • Psychologia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 924

Wpływ sytuacji społecznych na procesy motywacyjne Motyw - czynnik wewnętrzny, który dynamizuje i ukierunkowuje nasze zachowania (zamiar, chęć, pobudka). Zachowania kierowane kilkoma motywami - wówczas mówimy o procesie motywacyjnym. Źródłem ludzkiej motywacji są potrzeby (biologiczne, społeczne, ps...

Idealne pomieszczenie do negocjacji

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Sylwester Kowalski
 • Psychologia
Pobrań: 147
Wyświetleń: 686

Pomieszczenie do negocjacji idealnych: podstawowa zasada: OWAL dwa wyjścia, by każda ze stron miała swoje dwie symetryczne strony A,B,C- pomieszczenia niezbędne do negocjacji jeżeli stół jest prostokątem to jest prawie całkowita izolacja stron, a okrągły to negocjatorzy mogą zaglądać do swoi...

Psychologia - analizy, techniki, gry

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Sylwester Kowalski
 • Psychologia
Pobrań: 392
Wyświetleń: 1015

ANALIZA TRANSAKCYJNA- nurt w psychologii i psychoterapii stworzony przez amerykańskiego psychologa i psychoterapeutę. Nurt, w którym użytkownik dostaje narzędzia do budowania rela...

Techniki negocjacji - klasyfikacja

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Sylwester Kowalski
 • Psychologia
Pobrań: 602
Wyświetleń: 1897

„ TECHNIKI NEGOCJACYJNE” Etapy negocjacji: 1) przygotowanie do negocjacji 2) faza wstępna 3) negocjacja właściwa 4) zakończenie negocjacji *Przygotowanie do negocjacji: Etap I podjęcie tematu negocjacji Etap II pozyskanie informacji Etap III analiza BATNA(rozwiązania alternatywne, które moż...

Środki masowego przekazu

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Sylwester Kowalski
 • Socjologia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 861

Środki masowego przekazu odgrywają fundamentalną role w nowoczesnym społeczeństwie. Środki masowego przekazu to: gazety, czasopisma, telewizja, radio, kino, nagrania wideo, płyty CD i inne- które docierają do szerokich rzesz odbiorców i wywierają znaczący wpływ na ich Zycie. Media nie tylko dosta...

Globalizacja - pojęcie i skutki

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Sylwester Kowalski
 • Socjologia
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1302

Globalizacja - proces oznaczający zacieśnienie stosunków i wzrost współzależności w skali świata -Globalizacja oznacza, że świat, w który żyjemy, to w coraz większym stopniu „jeden świat", gdzie inni odczuwają skutki naszych działań, a my odczuwamy problemy globalne. Globalizacja to rzemiany...

Grupa społeczna - definicja

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Sylwester Kowalski
 • Socjologia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1050

GRUPA SPOŁECZNA - dwie lub więcej osób, które komunikują się ze sobą i wzajemnie na siebie wpływają, szczególnie w bezpośrednich kontaktach, mają poczucie przynależenia nawzajem do siebie (myślą o grupie „my”) oraz mają wspólny cel. Elementy grupy wpływające na jej dynamikę: struktura grupy, sta...

Interakcja społeczna a życie codzienne

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Sylwester Kowalski
 • Socjologia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 2079

W windach ludzie przesadnie demonstrują podstawę "nie słucham" i "nie patrzę", wlepiając wzrok w powietrze czy gdziekolwiek, byle nie patrzeć w stronę współpasażera. Podobnie dzieje się, gdy rozmowę kilku osób przerywa telefon do jednej z nich. Pozostałym osobom trudno momenta...

Nowoczesne organizacje - definicja organizacji

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Sylwester Kowalski
 • Socjologia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 2359

Organizacja - wielki zespól ludzi powołany do realizacji określonych celów, np. przedsiębiorstwa, instytucje państwowe, szkoły, uniwersytety, szpitale, wiezienia. Cechy nowoczesnych organizacji:- są zbiurokratyzowane. Biurokracja oznacza ze istnieje wyraźna hierarchia zależności, urzędnicy dział...